Media już od dawna nazywane są czwartą władzą. Wywierają silny wpływ na poglądy ludzi oraz postrzeganie przez nich świata. A w jaki sposób środki masowego przekazu postrzegane są przez studentów i licealistów? Tego można dowiedzieć się z kolejnego „Intro.Magazynu”.

Dlaczego aktualny numer „Intro.Magazynu” został poświęcony akurat mediom?
Chcemy, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, jak istotne są media w czasach, w których żyjemy, a także umieli świadomie i owocnie z nich korzystać. Czas pandemii sprawił, że poruszane przez nas tematy wydają się być jeszcze bardziej aktualne i adekwatne. Podczas izolacji wielu z nas mogło się przekonać, że to właśnie dzięki nowym mediom możliwe jest kontynuowanie nauki, wykonywanie pracy, czerpanie informacji czy komunikacja ze znajomymi i rodziną. Mamy nadzieję, że ten numer „Intro.Magazynu” skłoni naszych Czytelników do weryfikacji przekonania, czy świadomie korzystają z tego dobrodziejstwa XXI wieku, jakim są media – mówi Sylwia Buksa, studentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, redaktorka naczelna bieżącego numeru „Intro.Magazynu”.

Aktualny, trzeci w 2020 roku, numer „Intro.Magazynu” został stworzony nie tylko przez studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ale również przez licealistów z naszego regionu.
W tym numerze „Intro.Magazynu” postanowiliśmy oddać głos uczniom, biorącym udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach na Podkarpaciu w roku szkolnym 2019/2020. Wydanie zawiera najlepsze prace, dzięki którym uczestnicy zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady, organizowanej przez naszą uczelnię od początku istnienia konkursu. Eseje licealistów przedstawiają obraz młodego pokolenia w mediach społecznościowych a także dywagacje na temat roli mediów w edukacji i polityce. W magazynie podkreślamy, że obecnie – obok radia, telewizji czy prasy – równie ważnym medium jest internet. Głos uczniów jest cenny, ponieważ prezentuje stanowisko pokolenia, które właśnie w takiej rzeczywistości medialnej dorasta i funkcjonuje. Ale zadbaliśmy o to, by nie zabrakło również perspektywy studenckiej – Ewa Kuźniar i Natalia Filimoniuk napisały m.in. o zjawisku FOMO i medialnej manipulacji – dodaje Sylwia Buksa.

Przeczytaj nowy numer „Intro.Magazynu”.

„Intro.Magazyn” to inicjatywa studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna WSIiZ, która jest częścią grupy medialnej intro.media. Portal intro.media funkcjonuje już 5 lat. Jest on kontynuacją wydawanego przez kilkanaście lat magazynu studenckiego „Pressja”.