25 lutego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie doszło do podpisania kolejnej umowy partnerskiej. Tym razem umowę strategiczną podpisano z Mieczysławem Łagowskim, prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową ma zapewnić szeroki wachlarz możliwości dla studentów kierunku filologia angielska we WSIiZ. Przede wszystkim będą mieli łatwiejszy dostęp do ofert pracy z otoczenia gospodarczego. Są także dodatkowo m.in. możliwości odbywania praktyk zawodowych czy realizacji prac licencjackich w ścisłej kooperacji z firmami regionu.

– Po podpisaniu tej umowy każda ze specjalizacji na kierunku filologia angielska w WSIiZ będzie miała swojego partnera strategicznego – podkreśla prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunku filologia angielska i dyrektor Centrum Języków Obcych WSIiZ. W tej chwili na kierunku są trzy specjalizacje – komunikacja międzykulturowa w biznesie, translatoryka oraz nauczycielska – nowoczesne metody i multimedia w nauczaniu języka angielskiego. Ponadto WSIiZ oferuje studia na odrębnej ścieżce kształcenia, realizowanej od 1. semestru – tłumaczeniowej z językiem chińskim. Jest to propozycja unikatowa, studenci tej specjalizacji m.in. mają możliwość semestralnej nauki w uczelni partnerskiej – Ashan Normal University w Chinach.

Oprócz Izby Przemysłowo-Handlowej, WSIiZ podpisała umowy o partnerstwie strategicznym na kierunku filologia angielska z takimi firmami, jak Pearson, oferującą kompleksowe i nowatorskie rozwiązania edukacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczących się języków obcych, oraz Skrivanek – czołową firmą tłumaczeniową w kraju z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży.

Dzięki podpisanym porozumieniom i współpracy z otoczeniem gospodarczym oferta edukacyjna WSIiZ doskonale wpisuje się w oczekiwania potencjalnych pracodawców, a studenci mogą zdobywać prawdziwie praktyczne wykształcenie.