Co roku ZUS publikuje raport, w którym prezentuje sposób zarządzania i realizację strategii organizacji, uwzględniając działania społecznie odpowiedzialne. W raporcie za 2018 rok zostały wymienione dobre praktyki, służące wprowadzaniu i promowaniu modelu funkcjonowania i zarządzania zgodnego z koncepcją społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych.

Wśród tego typu działań została również wymieniona III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”, organizowana przez Katedrę Nauk o Administracji WSIiZ oraz Oddział ZUS w Rzeszowie, podczas której dyskutowano na temat tego, co społeczna odpowiedzialność oznacza dla administracji.

Raport CRS ZUS 2018