W dniach 28-29 maja 2020 r. w Sopocie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego „GOSPODARKA BEZ EKONOMA – KTÓRĘDY DO DOBROBYTU?”, której organizatorami są Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego profesora Jana Winieckiego, który był wieloletnim pracownikiem WSIiZ oraz jednym z założycieli TEP i jego przewodniczącym.

Temat pierwszej konferencji: „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, która ukazała się w 1999 roku. Składały się na nią teksty przygotowane na rzecz realizowanego przez TEP programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu ?”.

W ramach konferencji przewidziana jest sesja plenarna i sesja naukowa oraz wystawa publikacji Profesora.

Zakres tematyczny:

  • transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe
  • globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki
  • ład instytucjonalny
  • polityka fiskalna i nierówności dochodowe
  • polityka pieniężna i stabilność finansowa

Szczegółowe informacje