11 października 2019 r. w malowniczym otoczeniu Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe, organizowane w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć projektu oraz przedstawienie aktualnych trendów branży kosmetycznej w zakresie badań nad bezpieczeństwem, skutecznością i popularnością naturalnych kosmetyków w Europie i Azji.

Swoje prelekcje w trakcie seminarium wygłosili zarówno przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich, biorących udział w Projekcie NAWA, jak i zaproszeni Goście z Polski, Turcji i Hong-Kongu. Dzięki wsparciu NAWA oraz Władz WSIiZ udział w seminarium był bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką naturalnej kosmetyki – naukowców, studentów, przedstawicieli firm kosmetycznych jak i dystrybutorów surowców kosmetycznych.

Seminarium rozpoczęło się powitaniem Uczestników przez przedstawicieli Władz Uczelni – Prodziekan ds. kierunku Kosmetologia, dr Beatę Antosiewicz oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ. Następnie dr Katarzyna Gaweł-Bęben z Katedry Kosmetologii WSIiZ przedstawiła główne założenia projektu NAWA oraz etapy jego realizacji.

Część naukową seminarium podzielono na dwie sesje tematyczne. Pierwszą sesję rozpoczęła dr Eikaterini Argiropoulou z Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach, która przedstawiła możliwości wykorzystania produktów ubocznych powstających w procesie produkcji wina, jako źródła naturalnych surowców kosmetycznych, bogatych w substancje aktywne jak resweratrol, kwercetyna czy kwas elagowy. Kolejnym prelegentem w tej sesji był dr Ronald Gstir, Kierownik Działu Biologii Komórki Austrian Drug Screening Intitute (ADSI) w Innsbrucku. Dr Gstir przedstawił możliwości wykorzystania modeli 2D i 3D w badaniach in vitro nad skutecznością i bezpieczeństwem składników kosmetyków oraz gotowych formulacji kosmetycznych. Pierwszy panel tematyczny zakończyła prelekcja dr hab. Wirginia Kukuła-Koch z Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która przedstawiła możliwości wykorzystania chromatografii przeciwprądowej (CPC) w izolacji substancji naturalnych o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach.

Drugą sesję, której przewodniczyła mgr Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Centrum Wdrożeniowo-Usługowego WSIiZ rozpoczęła Profesor Zuryadda Sakipova, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach. W swoim wystąpieniu Profesor Sakipova podkreśliła duży potencjał surowców roślinnych charakterystycznych dla flory Kazachstanu, jako innowacyjnych składników preparatów leczniczych i pielęgnacyjnych. Następna prelekcja wygłoszona została przez Profesor Ilkay Erdogan Orhan, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Gazi w Ankarze. Profesor Orhan przedstawiła wyniki własnych badań nad identyfikacją roślinnych inhibitorów enzymów i ich zastosowaniem w lekach roślinnych i kosmetykach anti-aging. Część wykładową seminarium zakończył Aleksander Ciepiela, współzałożyciel firmy Ponte Limited z Hong-Kongu, który zainteresował Uczestników seminarium z trendami kosmetycznymi na rynkach azjatyckich.

Ostatnim punktem seminarium były przygotowane przez Centrum Wdrożeniowo-Usługowe WSIiZ warsztaty z podstaw receptury kosmetycznej, podczas których Uczestnicy seminarium mogli samodzielnie wykonać podstawowe kosmetyki myjące i pielęgnujące zawierające naturalne składniki.  

Na zakończenie dnia pełnego ożywionych dyskusji i interesujących prelekcji Kierownik Katedry Kosmetologii WSIiZ, prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w seminarium, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej w rozwoju naukowym Uczelni na całym świecie, a także konieczności podejmowania wspólnych działań w zakresie prowadzenia badań nad naturalnymi składnikami kosmetyków i leków roślinnych, które będą nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne dla ich użytkowników.

Prelegenci:

  • CosmeticValley–International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department – Katarzyna Gaweł-Bęben (WSIiZ, Rzeszów, Polska),
  • Phytochemical characterization of by-products from Greek wine varieties – Eikaterini Argiropoulou (Narodowy Uniwersytet im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja),
  • Pharmaceutical Development – Zuryadda Sakipova (Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ałmatach, Kazachstan),
  • Human 3D in vitro skin models. Efficacy and toxicity testing of cosmetic products – Ronald Gstir (Austrian Drug Screening Institute, Innsbruck, Austria),
  • Lab-Scale Approach to Novel Herbal Cosmetics – Ilkay Erdogan Orhan (Uniwersytet Gazi, Ankara, Turcja),
  • Counter-current chromatography as a tool for the isolation of single molecules of cosmetic significance out of the plant matrix – Wirginia Kukuła-Koch (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska),
  • Sales and distribution of European Cosmetics in China – Aleksander Ciepiela (Ponte Limited, Hong-Kong)