Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała uprawienia do prowadzenia nowego kierunku o profilu praktycznym. Gospodarka i administracja publiczna oferuje wiedzę przydatną zarówno w obszarze biznesu, jak i w urzędach.

Współczesny rynek – zarówno w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych – wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących wykorzystywać w praktyce wiedzę z ekonomii oraz prawa. Wykształcenie w tych obszarach pozwala zdobyć kierunek Gospodarka i administracja publiczna.

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka


– To idealny kierunek dla tych, którzy chcą posiąść wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym – mówi prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, wykładowca WSIiZ specjalizujący się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji.
– Wbrew pozorom urzędnicy muszą być elastyczni, posiadać kompetencje menedżerskie i umiejętności planistyczne. Jednocześnie muszą orientować się w przepisach prawa – procedurach i regulacjach. Biznes potrzebuje ludzi, którzy potrafią sprawnie i skutecznie poruszać się w urzędach. Takich kadr potrzebują wszyscy – dodaje.

Studenci podczas swojej nauki zdobędą wiedzę na temat procesów gospodarczych, zagranicznego obrotu towarowego, zarządzania publicznego, prawa celnego Unii Europejskiej. Wiedzę przekazywać będzie kadra składająca się z doświadczonych praktyków – adwokatów, urzędników, radców prawnych – a sam proces dydaktyczny oparty zostanie na wielu atrakcyjnych formach kształcenia, takich jak gry decyzyjne czy elektroniczne zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Uzyskane kompetencje potwierdzą także możliwe do otrzymania certyfikaty. Są to m.in. e-DOK – dokument potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej, a także Certyfikat Legislator – potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.

Przyszli studenci kierunku będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności: gospodarka w specjalnych strefach ekonomicznych oraz gospodarka transgraniczna. Pierwsza z nich pozwoli na zdobycie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz skutecznego pozyskiwania pomocy publicznej i wsparcia dla innowacji. Druga specjalność uwzględnia przygraniczne położenia Podkarpacia i oferuje wiedzę pozwalającą na nawiązywanie korzystnej współpracy w transgranicznym obrocie towarowym (dowiedz się więcej o specjalnościach).

Ukończenie kierunku otworzy przed absolwentami bardzo szerokie możliwości. Będą mogli pracować na różnych szczeblach administracji publicznej, znaleźć zatrudnienie w banku czy firmach consultingowych. A to nie wszystkie perspektywy.

– Kierunek Gospodarka i administracja publiczna bardzo dobrze przygotuje absolwentów do założenia swojej własnej działalności gospodarczej – przekonuje Maryla Rarus, ekspert Biura Karier WSIiZ. – Znajomość podstaw zasad biznesu, rachunkowości i przedsiębiorczości to niezbędna wiedza dla tych, którzy nie czekają na wolny etat. Dzięki temu absolwenci bardziej świadomie wejdą na rynek pracy z praktyczną wiedzą o tym, jak powinni zarządzać własnym przedsiębiorstwem.

Partnerem kierunku jest International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji), dzięki czemu program kształcenia jest oceniany przez międzynarodowych ekspertów tej instytucji. Współpraca ta otwiera również przed studentami możliwość wyjazdu na wymianę międzynarodową do jeden z uczelni członkowskich IASIA.

Zobacz DECYZJĘ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>>

Dowiedz się więcej o studiach na kierunku Gospodarka i administracja publiczna >>>

Rekrutacja trwa do 30 lipca 2016 roku.