Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. 3 czerwca 2016 roku odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem – gala 20-lecia WSIiZ.

Gala 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - 3 czerwca 2016

Uroczystość odbędzie się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Program uroczystości przewiduje m.in. nadanie Tytułów Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wręczenie Medali „Zasłużony dla WSIiZ – Bene meritus de Academia”. Ponadto, instytucje aktywnie współpracujące z uczelnią otrzymają tytuł „Przyjaciel Uczelni”. Galę zwieńczy recital Hanny Banaszak.

Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest świętem całej społeczności akademickiej uczelni. Do tej pory odbyło się szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. Były to m.in. debaty, wykłady otwarte i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSIiZ. Teraz czas na uroczystą Galę 20-lecia.

– Jestem przekonany, że obchody jubileuszowe nie zamykają ważnego okresu dynamicznego rozwoju naszej uczelni, ale otwierają nową, bardzo ważną kartę historii. Ostatnio otrzymane uprawnienia doktorskie, które nadają nam status uczelni akademickiej, potwierdzają, że dbamy o wysoką jakość i nie spoczywamy na laurach – powiedział prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ.

Więcej o 20-letniej historii WSIiZ można dowiedzieć się na stronie internetowej 20lat.wsiz.pl.