"Wojska Obrony Terytorialnej próbą odpowiedzi na nowe zagrożenia" – taki tytuł nosi tekst dra Tomasza Wójtowicza, który ukazał się w serwisie internetowym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Zapoznaj się z treścią artykułu