W dniu 29 października 2019 r. w rzeszowskim hotelu Bristol odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy nabór projektów w programie grantowym Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) – jednostki utworzonej przez samorząd województwa podkarpackiego, zorientowanej na wspieranie badań naukowych podkarpackich uczelni i komercjalizację ich wyników.

W pierwszym konkursie wniosków, organizowanym przez PCI finansowanie przyznane zostało dwóm projektom przygotowanym przez naukowców z WSIiZ: „Zastosowanie mongolskiej mieszanki ziołowej w kompleksowej ochronie przeciwsłonecznej skóry” (kierownik projektu: mgr Timea Sulenta-Pluta) oraz „Gry masowo równoległe i modelowanie wojny informacyjnej za pomocą Web Mining i analizy Big Data” (kierownik projektu: dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ). Obydwa projekty będą realizowane przez najbliższe 6 miesięcy.

Rozdanie grantów poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla, prezesa PCI Sp. z o.o. Jacka Kubraka oraz rektorów rzeszowskich uczelni. Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania reprezentowała Prorektor ds. Nauki – dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

W czasie konferencji wybrani kierownicy zespołów badawczych mieli możliwość zaprezentowania założeń i celów swoich projektów. Z ramienia WSIiZ projekt prezentowała mgr Timea Sulenta-Pluta. Kierownik Centrum Wdrożeniowo-Usługowe podkreślała, że badania będą koncentrować się na możliwości wykorzystania mieszanki ziół mongolskich, jako naturalnego, biologicznego filtra przeciwsłonecznego, który – obok doraźnej ochrony skóry – wykazywałby również właściwości przeciwnowotworowe.

Zdjęcia z uroczystości zostały udostępnione przez Biuro Prasowe UMWP.