Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. 3 czerwca 2016 roku odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem – Gala 20-lecia WSIiZ.

Gala 20 lat WSIiZ

Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Wśród gości znaleźli się m.in. Tadeusz Ferenc, Prezydent m. Rzeszowa, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego i ks. prof. Michał Heller, Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, liczni reprezentanci uczelni wyższych i przedsiębiorstw z województw podkarpackiego i małopolskiego, a także szerokie grono przyjaciół oraz byłych i obecnych pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Program uroczystości objął m.in. nadanie Tytułów Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wręczenie Medali „Zasłużony dla WSIiZ – Bene meritus de Academia” (wykaz odznaczeń w załączonym pliku). Ponadto, instytucje aktywnie współpracujące z uczelnią otrzymały tytuł „Przyjaciel Uczelni” (wykaz nagrodzonych). Galę zwieńczył kameralny recital Hanny Banaszak. .

Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest świętem całej społeczności akademickiej uczelni. Do tej pory odbyło się szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. Były to m.in. debaty, wykłady otwarte i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSIiZ. Teraz czas na uroczystą Galę 20-lecia.

Prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ, podsumowując okres dwudziestolecia stwierdził, że jubileusz to nie tylko okazja do świętowania, lecz może przede wszystkim do zapytania: co dalej? Przypomniał trud budowania szkoły wyższej w latach 90-tych, wytężonej pracy i potrzeby „podwójnej wydajności” wszystkich byłych i obecnych pracowników. Przywołał cytat obecnego na uroczystości ks. prof. Hellera, mówiący, że „w dzisiejszych czasach należy bronić racjonalności”, a taką funkcję ma właśnie szkoła wyższa. – Szybki rozwój technologii, pozbawiony racjonalności, będzie służył tylko konsumpcjonizmowi i ograniczał myślenie. (…) Dlatego przed naszą uczelnią niełatwe lata. Ale musimy pamiętać, że to, co trwałe i wartościowe, rodzi się w znoju i trudzie [ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM PRZEMÓWIENIEM REKTORA lub OBEJRZYJ ZAPIS WIDEO TEGO WYSTĄPIENIA]

Głos zabrali także przedstawiciele władz lokalnych, m.in. Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta, który gratulując uczelni jubileuszu podkreślał, że nie byłoby sukcesów Rzeszowa, gdyby nie istniały uczelnie takie jak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – wpływające i kształtujące rzeczywistość.

Obecni w trakcie gali obejrzeli też film "20 lat WSIiZ":

20 lat Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Więcej o 20-letniej historii WSIiZ można dowiedzieć się na stronie internetowej 20lat.wsiz.pl.

Zobacz filmową relację z gali

Zapoznaj się z przemówieniami:
Prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ
Ks. prof. Michał Heller
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
Prof. Piotr Kłodkowski

Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Zobacz niektóre gratulacje, jakie otrzymaliśmy:
Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Józek Wisz – Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie
Mieczysław Łagowski – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie
Andrzej Kopyrski – Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO, Sylwester Stępień – Dyrektor Zarządzający
Adam Góral – Prezes Zarządu Asseco Poland, Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu
Adam Panek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie
Krystyna Chojnicka – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
Janusz Skotnicki – Burmistrz Tyczyna
Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębicy
Stanisław Jarosz – Prezes Firmy Taurus