Dr Konrad Szocik został zaproszony przez Interdisciplinary Center for Bioethics Uniwersytetu Yale do wygłoszenia wykładu podczas spotkania Yale Technology and Ethics Working Research Group. Jest to grupa badawcza działająca przy Yale Interdisciplinary Center for Bioethics.

Dr Konrad Szocik w roku akademickim 2021-2022 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Yale, w Interdisciplinary Center for Bioethics. Efektem jego pobytu badawczego jest znajdująca się aktualnie w druku w Oxford University Press monografia pod tytułem „The Bioethics of space exploration”. Temat wykładu z kolei jest przedmiotem kolejnej książki, „Feminist bioethics of space”, przygotowywanej do publikacji także przez Oxford University Press.

Dr Szocik wygłosi wykład pt. „The Feminist Bioethics of Space Exploration”. Wielu zwolenników badań kosmicznych uważa, że ​​przyszłość ludzkości leży w kosmosie, zarówno w jego odkrywaniu, jak i eksploatacji. Badania kosmiczne rodzą wiele pytań filozoficznych i etycznych, w tym zasadność ich eksploracji oraz kwestie bioetyczne związane są z umieszczaniem ludzi w niezwykle niebezpiecznych środowiskach, nieporównywalnych z żadnymi, jakie można znaleźć na Ziemi. Istnieją jednak bliskie analogie między etyką przestrzeni kosmicznej, a etyką rozmieszczenia w ekstremalnych środowiskach ziemskich (działania wojskowe, wyprawy głębinowe lub polarne itp.). Prelegent skupi się na punkcie widzenia podejścia do problemów bioetycznych w eksploracji kosmosu, w szczególności w odniesieniu do bioetyki feministycznej. Bioetyka feministyczna analizuje problemy biomedyczne i bioetyczne pod kątem struktur władzy, wykluczenia, ucisku, dominacji i stawia pytania o to, kto zyskuje, a kto traci w określonych okolicznościach obciążonych bioetyką. Swoją analizę stosuje w kontekście misji kosmicznych, w których technologie biomedyczne są ukierunkowane na genetyczne ulepszanie człowieka, a także problemy autonomii relacyjnej i bioetyczne wyzwania reprodukcji człowieka, np. w przypadku misji mających na celu długoterminowe zasiedlenie kosmosu.

Referat odbędzie się 7 grudnia o godzinie 23:00. Do seminarium można dołączyć TUTAJ.