W czasopiśmie „International Journal of Biological Macromolecules” ukazał się artykuł pracowników Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych pt. „Amphiphilic cationic polymers as effective substances improving the safety of use of body wash gels”. Autorzy dr Zofia Nizioł-Łukaszewska, mgr Aleksandra Ziemlewska oraz mgr inż. Tomasz Bujak analizowali w nim wpływ kationowego polimeru pochodzenia naturalnego na bezpieczeństwo stosowania żeli do mycia ciała, opartych na anionowym surfaktancie Sodium Laureth Sulfate (SLES).

W artykule wykazano, że dodatek niewielkiego stężenia (0,05-0,5%) kationowego polimeru do receptury żeli pod prysznic, wpływa na znaczący wzrost bezpieczeństwa stosowania tych produktów. Kosmetyki zawierające analizowaną substancję charakteryzują się obniżonym o około 35% działaniem drażniącym na skórę oraz wykazują niższy o około 25% potencjał do uszkadzania hydrolipidowej bariery skóry. Ponadto okazało się, że żele zawierające w recepturze dodatek kationowego polimeru charakteryzują się niższą cytotokycznością względem prawidłowych komórek skóry – keratynocytów. Bardzo ważnym jest, że zastosowanie proponowanego w artykule rozwiązania, wpływa na poprawę bezpieczeństwa stosowania produktu, bez jednoczesnego pogorszenia właściwości użytkowych i jakości produktu. Dodatek kationowego polimeru wpływa na poprawę jakości żeli myjących poprzez wzrost ich zdolności pianotwórczych oraz stabilności piany, a także pozytywnie wpływa na właściwości reologiczne produktu. Warto podkreślić, że wykorzystywane w praktyce przemysłowej rozwiązania w kierunku poprawy bezpieczeństwa stosowania (np. poprzez dodatek substancji hydrofobowych) skutkują zazwyczaj znaczącym obniżeniem jakości i cech funkcjonalnych kosmetyku myjącego.

Artykuł można przeczytać TUTAJ.