Dostęp do zasobów online Biblioteki Akademickiej WSIiZ jest bardzo prosty. W najbliższych tygodniach tylko w ten sposób można korzystać z uczelnianego księgozbioru.

Ze względu na przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej, Biblioteka Akademicka  jest nieczynna dla czytelników co najmniej do dnia 25 marca 2020 r. Studenci i pracownicy mają możliwość wyłącznie korzystania z zasobów online.

Ebooki polskojęzyczne:

pozycje wykupione w IBUK Libra i Nasbi (1446 tytuły)

Ebsco Academic Research – baza zakupiona przez uczelnię w roku bieżącym:

180.000 ebooków i ponad 500 tytułów czasopism, w tym czasopisma polskie (570 tytułów).

Bazy sponsorowane przez MNiSW – Wirtualna Biblioteka Nauki:

Czasopisma pełnotekstowe (21.425 tytułów) i ebooki (62.433 tytułów).

Przydatne linki:

https://wsiz.edu.pl/uczelnia/jednostki-wsiiz/inne-jednostki/biblioteka-wsiiz/

https://wsiz.edu.pl/uczelnia/jednostki-wsiiz/inne-jednostki/biblioteka-wsiiz/bazy-danych/

 

Biblioteka WSIiZ