Badania zespołu prof. B. Wilamowskiego z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji Wydziału Informatyki Stosowanej, dotyczące inteligentnych nieliniowych systemów o płytkich i głębokich architekturach, zostały odnotowane w wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego biuletynie "Osiągnięcia Nauki Polskiej 2016", prezentującym najlepsze projekty badawcze zrealizowane w ubiegłym roku przez polskich naukowców.

Zachęcamy do lektury