Czy w dobie rozwoju elektromobilności i transportu autonomicznego zawód kierowcy jest zawodem na liście zawodów bez przyszłości? Mgr Iryna Prokopiuk, asystent w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej WSIiZ, opowiadała o przyszłości kierowców oraz samochodów ciężarowych.

Zawód kierowcy nie zniknie, a jedynie zmieni nazwę – operator pojazdów bezzałogowych