Mniej Polaków angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi – dane na ten temat przygotowało Stowarzyszenie Wiosna. Zestawiając lata 2019 i 2020 widać, że o ponad 20 procent zmniejszyła się liczba naszych rodaków, którzy wsparli finansowo cele dobroczynne. Dlaczego zanika chęć pomagania, dlaczego obojętniejemy? –  wyjaśnia to socjolog dr Barbara Przywara, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.