W czasie pandemii odnotowano spadek rocznego przyrostu wiedzy o 60 – 70 proc (wg. Banku Światowego). W jaki sposób wyrwa w edukacji oraz długa izolacja wpłynie na młodych ludzi? – Rozmowa z mgr Arturem Chmajem, Dyrektorem Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Pokolenie zarazy. Jakie będzie?