Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki tzw. ewaluacji czyli oceny jakości działalności naukowej uczelni. Na jej podstawie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w naukach medycznych oraz ekonomii i finansach. Ponadto w naukach o komunikacji społecznej i mediach otrzymała możliwość nadawania w tej dyscyplinie nie tylko stopnia doktora (jak miało to miejsce do tej pory), ale również doktora habilitowanego.

Cztery nowe uprawnienie habilitacyjne dla dwóch niepublicznych uczelni z Rzeszowa. Po parametryzacji ministra Czarnka (rzeszow.wyborcza.pl/)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wstępne wyniki ewaluacji. Bardzo dobre oceny dla rzeszowskich uczelni (nowiny24.pl/)