Zastosowanie biomedycyny w świecie medycyny to krok milowy w branży medycznej. Bez jej osiągnięć nie moglibyśmy mówić o nowych innowacyjnych terapiach i procedurach. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedną z pierwszych uczelni oferującą studia na kierunku Biomedycyna. Ich uruchomienie wynika z zapotrzebowania rynku pracy i konieczności wprowadzania innowacji w świecie medycyny. O wyzwaniach współczesnej biomedycyny opowiada dr Marlena Krawczyk-Suszek, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medycznego, Kierownik Katedry Fizjoterapii.

Biomedycyna: nauka przyszłości (lublin24.pl)