Publikacja pt. „Pandemia COVID-19 a zainteresowanie modlitwą i duchowością w Polsce według danych Google Trends w kontekście mediatyzacji procesów religijnych” znalazła się w TOP 10 artykułów na świecie, związanych z badaniami nad wiarą i religią w czasach zarazy. Autorami publikacji są naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIZ i mgr Gabriela Piechnik-Czyż, a także z Politechniki Łódzkiej – dr Jacek Stańdo, prof. PŁ i dr Żywilla Fechner. 

Zbadali stopień zainteresowania modlitwą i duchowością podczas pandemii Covid 19 w Polsce i Europie (polishscience.pl)

Artykuł polskich badaczy w Digital Religion Yearbook 2022 (forumakademickie.pl) 

Artykuł polskich naukowców o religijności w czasach zarazy w TOP 10 na świecie (expressilustrowany.pl)

NAUKOWCY ZBADALI COVID-19 WIARA I RELIGIA W CZASACH ZARAZY, EXPRESS ILUSTROWANY, 18.02.2023