Tegoroczne promocje doktorskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbierze 12 osób. Wydarzenie odbędzie się 19 stycznia, o godz. 15:00 w Auli im. Jerzego Chłopeckiego przy ul. Sucharskiego 2. Na uroczystość zapraszamy w szczególności rodziny promowanych oraz całą Społeczność Akademicką WSIiZ.

W ramach ważnego akademickiego święta nowo wypromowani doktorzy odbiorą dyplom oraz w trakcie uroczystości promocyjnych młodzi doktorzy złożą przysięgę, iż zawsze i wszędzie będą postępować godnie, w niczym nie uwłaczając ani Uczelni, ani imieniu Jej doktora. Program uroczystości przewiduje również odśpiewanie Gaudeamus Igitur, przemówienie Przedstawiciela Władz Uczelni oraz Przedstawiciela Promowanych Doktorów, a także pamiątkową sesję fotograficzną.

Udział w wydarzeniu można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2024 za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ.

Seminarium doktoranckie WSIiZ

Oferta Seminariów doktoranckich została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym. Udział w seminariach umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI MEDYCZNEEKONOMIA I FINANSE.

Badania, w których planuje się oddziaływanie na ludzi wymagają pozytywnej opinii Komisji ds. etyki badań naukowych.