Po 700 godzinach zajęć językowych i 100 godzinach rozwijania umiejętności akademickich, przyszedł czas na uroczyste zakończenie kursu językowego Foundation Year. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Klubie IQ.

Foundation Year to intensywny kurs językowy, przygotowujący studentów do dalszych studiów licencjackich lub magisterskich w języku angielskim na WSIiZ. W mijającym właśnie roku akademickim 2023/2024 kurs Foundation Year ukończyły 42 osoby, które pochodzą m.in. z Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turcji.

W akademickim Klubie IQ uczestników wydarzenia przywitał Dmytro Shcherbak – koordynator kursu, a wykładowczyni Alicja Mazurkiewicz podziękowała studentom za ich zaangażowanie. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Następnie przyszedł czas na część formalną – Roksolana Kostur z Dziekanatu Studiów Anglojęzycznych omówiła kwestie związane z kontynuacją studiów przez kursantów, a Anastasiia Hlukhova przedstawiła procedury legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Dr Barbara Przywara, Prorektorka ds. Nauczania, pogratulowała studentom ich osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów na ścieżce edukacyjnej.

Uroczystość zakończyła się na patio przy fontannie, gdzie na uczestników czekały integracyjne aktywności oraz poczęstunek. Była to doskonała okazja do rozmów, wymiany doświadczeń oraz świętowania ukończenia kursu w miłej i przyjaznej atmosferze.

Tegoroczni studenci zapoczątkowali nową tradycję – każdy napisał list do przyszłorocznych kursantów Foundation Year, którzy odczytają te listy w październiku.