Wykładowca Łukasz Bis oraz dwóch studentów kierunku Projektowanie gier komputerowych reprezentowało WSIiZ na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inkluzywne technologie cyfrowe, Perspektywy, Możliwości i Ograniczenia”, która odbyła się w Warszawie. Łukasz Bis przedstawił referat pt. „Inkluzywna rozszerzona rzeczywistość w edukacji” pokazując, jak przy wykorzystaniu nowych technologii można usprawnić komunikację w obszarze edukacji.

W Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępności cyfrowej swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jednocześnie, ostatnie lata, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19, zaowocowały znacznym przeniesieniem działań z przestrzeni fizycznej do wirtualnej rzeczywistości, zwiększając rolę Internetu w realizacji pracy, edukacji, udziału w kulturze, opieki medycznej i innych aspektów codziennego życia.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w odpowiedzi na regulacje legislacyjne wprowadziła do swojego programu studiów na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna przedmiot Projektowanie uniwersalne.

Projektowanie Uniwersalne i Inkluzywna Rzeczywistość Rozszerzona w Edukacji: Prezentacja Łukasza Bisa na Konferencji

Jako dorośli i świadomi projektanci powinniśmy dbać o dobro i efektywną komunikację dostępną dla każdego odbiorcy. Bardzo ważne jest tutaj rozumienie projektowania uniwersalnego – jest to projektowanie dla każdego, a nie dla wszystkich. Różnica na pozór niewielka, jednak zmieniająca totalnie punkt widzenia – mówi Łukasz Bis, pomysłodawca i prowadzący przedmiot Projektowanie uniwersalne – Empatia, zorientowanie i poznanie potrzeb odbiorców, wrażliwość – to są te aspekty, które poruszamy w trakcie zajęć uzmysławiając studentom różnorodność potrzeb i odbiorców. Pozwala nam to wyróżnić się na arenie Polski – gdzie prawie w ogóle nie kształci się projektantów w tym zakresie – dodaje Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

Łukasz Bis wystąpił na konferencji z referatem pt. „Inkluzywna rozszerzona rzeczywistość w edukacji” pokazując, jak przy wykorzystaniu nowych technologii, animacji, multimediów można usprawnić komunikację w obszarze edukacji z potencjalnymi odbiorcami, niezależnie od ich stopnia zaawansowania i dostępu do technologii.

Rozszerzona rzeczywistość (AR) staje się coraz bardziej obiecującą technologią w kontekście edukacji, oferującą nowe możliwości w zakresie interaktywności, angażujących doświadczeń oraz inkluzywności dla uczniów o różnorodnych umiejętnościach i potrzebach. Wygłoszony referat analizuje potencjał, jaki daje (inkluzywna) rozszerzona rzeczywistość w edukacji, biorąc pod uwagę istniejące badania oraz praktyczne zastosowania tej technologii – uzupełnia Łukasz Bis.

Udział Studentów WSIiZ na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o Inkluzywnych Technologiach Cyfrowych

W wydarzeniu wzięło udział także dwóch studentów WSIiZ: Dominik Barłóg i Maksymilian Decowski (obaj studiujący Projektowanie gier komputerowych na WSIiZ, współpracujący badawczo i komercyjnie z Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego).

Jest to dla nas ciekawe doświadczenie – spotkać naukowców, zobaczyć jak prezentują swoje badania, ale także wymienić spostrzeżenia i nawiązać współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce – mówi Dominik Barłóg.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzywne technologie cyfrowe, Perspektywy, Możliwości i Ograniczenia” została zorganizowana przez Sekcję Socjologii Niepełnosprawności PTS, Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera oraz Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością Uniwersytetu Łódzkiego. Komitet naukowy tworzyli: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, dr hab. Ewa Giermanowska z UW, dr hab. Dobroniega Głębocka, prof. UAM, dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM, dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH, dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ, dr hab. Jakub Niedbalski, prof UŁ, dr hab. Mariola Racław z UW, dr hab. Beata Szluz, prof. UR, prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys z UW.

Konferencja uzyskała dofinansowanie z programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.