Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym oraz Zespół ds. Badań Edukacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizują 6 grudnia br. roku seminarium naukowe pt. „Migracje akademickie w Polsce. Po co nam cudzoziemcy, po co my cudzoziemcom?”.

Problematyka podejmowana w czasie seminarium dotyczyć będzie jednego z najczęściej pojawiających się tematów związanych z debatami wokół reformy nauki w Polsce – umiędzynarodowienia.

Wystąpienia uczestników obejmą trzy wielkie problemy związane z umiędzynarodowieniem polskiej nauki: napływ zagranicznych uczonych do Polski, migracje studenckie oraz kontakt przybyłych z zagranicy wysoko wykwalifikowanych pracowników sektora prywatnego z polskim środowiskiem akademickim.

Seminarium naukowe jest zwieńczeniem projektu badawczego na temat zagranicznych pracowników naukowych decydujących się na przyjazd do Polski, która nie jest oczywistym kierunkiem globalnych migracji naukowców – mówi dr Kamil Łuczaj, kierownik Zespołu ds. badań edukacyjnych WSIiZ w Rzeszowie i dodaje – Od kilku lat prowadziłem ten projekt wspólnie z prof. Januszem Muchą. Problematyka umiędzynarodowienia jest obecnie szeroko dyskutowana zarówno w świecie nauki, jak i polityki. Polska nie miała dotąd dobrego pomysłu na to, jak przyciągać akademików czy studentów z zagranicy. W trakcie seminarium będziemy rozmawiali o stanie obecnym i perspektywach, jakie stoją przed polską nauką w tym zakresie.

Ramowy program seminarium

11:00-11:10 Przywitanie gości oraz otwarcie seminarium

11:10–11:30 Wystąpienie inauguracyjne dr Zofii Sawickiej, wicedyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

11:30–11:50 prof. Janusz Mucha (AGH) i dr Kamil Łuczaj (WSIiZ), Wzory migracji pracowników naukowych do Polski

11:50–12:10 prof. Cezary Żołędowski (UW), Migracje studentów

12:10–12:30 mgr Anna Dolińska (UW), Potencjał akademicki migracji wysoko wykwalifikowanych kobiet z krajów byłego ZSRR

12:30–13:00 Dyskusja i zamknięcie seminarium

Seminarium odbędzie się 6 grudnia br. w Klubie Akademickim WSIiZ. Udział w seminarium jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszej rejestracji poprzez formularz.

Patronat nad konferencją objęli: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna "Nowiny", Rzeszowski Portal Informacyjny Rzeszow-News.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: dr Kamil Łuczaj, e-mail: kluczaj@wsiz.edu.pl, tel.: +48 694 935 522.
Kontakt dla mediów: Dominik Łazarz, e-mail: dlazarz@wsiz.edu.pl, tel.: +48 691 992 117