Już 7 maja br. odbędą się pierwsze zajęcia w ramach seminarium doktoranckiego. Tak szybkie tempo skompletowania prekursorskiej grupy doktorantów WSIiZ, to przede wszystkim zasługa unikatowej formuły kształcenia oraz wybitnej kadry naukowej.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o mediach WSIiZ otrzymała w roku 2015, m.in. dzięki bardzo wysokiej ocenie jakości kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wystawionej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych podkreśla, że ten proces rozpoczął się dużo wcześniej: – Zaczęliśmy od ukierunkowania studiów dziennikarskich na komunikowanie wizualne, media cyfrowe, komunikację wizerunkową i social media, ponieważ są to najbardziej przyszłościowe gałęzie mediów. Jak pokazały bardzo szybkie efekty naboru, określenie trendów komunikacji społecznej było ze wszech miar słuszne – już od początku maja pierwsza grupa doktorantów rozpocznie pierwszy semestr wykładów. Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk, kierownik seminarium doktoranckiego, dodaje: – Myślę, że kluczowe w przypadku oferty doktoratu na WSIiZ są dwa elementy: unikatowa formuła kształcenia, która zapewnia szybkie pogłębianie wiedzy stricte w tym obszarze, który jest dla doktoranta najbardziej interesujący, a także świetna kadra naukowa z która podjęliśmy współpracę, m.in. prof. Tomasz Goban-Klas i prof. Mark W. Bannatyne z Purdue Institute w USA.

Czy doktorat jest dla Ciebie?


Doktorat, który kojarzy się tradycyjnie z prowadzeniem samodzielnych badań naukowych i pracą na uczelni, współcześnie coraz częściej jest wyrazem samorealizacji, przepustką do awansu zawodowego, potwierdzeniem wiedzy i przystąpieniem do grona ekspertów. Z pewnością warto być także prekursorem w nowych dyscyplinach, a taką możliwość stwarza właśnie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Rekrutacja na Seminarium doktoranckie w trybie indywidualnego toku kształcenia jest prowadzona
w sposób ciągły, w trybie podstawowym – do 10 września.

Więcej informacji o seminariach doktoranckich we WSIiZ można znaleźć na stronie doktorat.wsiz.edu.pl