Jaka jest oferta Kół Naukowych WSIiZ podczas pandemii? Czego można się nauczyć dołączając do koła naukowego? Czy spotkania kół prowadzone są online? – Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Kół Naukowych WSIiZ w roku akademickim 2020/2021.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania funkcjonuje 15 Kół Naukowych. Każdego roku jesienią, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbywał się Dzień Kół Naukowych. W tym roku pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizatorom, którzy planowali przygotować to jedno z ważniejszych studenckich wydarzeń. Nie ma zatem Dnia Kół Naukowych w roku akademickim 2020/2021, natomiast same Koła nadal prężnie się rozwijają.

Jakie Koła Naukowe funkcjonują we WSIiZ?

Koło Naukowe Projektowania Gier xDev

Koło Naukowe Projektowania Gier xDev to grupa studentów interesujących się tworzeniem gier komputerowych i realizujących projekty z zakresu game devu. Prowadzą warsztaty z oprogramowania związanego z projektowaniem i produkcją gier komputerowych, takich jak silniki graficzne, oprogramowanie 2D i 3D.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Projektowania Gier xDev dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe RehSCIENCE

Koło Naukowe RehSCIENCE działa przy Katedrze Fizjoterapii. Zrzesza ono studentów i pracowników, których misją jest prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji, promocji zdrowia i jakości życia. Członkowie Koła uczą się obsługi specjalistycznego sprzętu medycznego, analizy raportów z diagnostyki i postępów rehabilitacji.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego RehSCIENCE dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej działa przy Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii skupiając wokół siebie studentów z różnych kierunków. Celem Koła jest nauka przez doświadczenie w oparciu o sprawdzone, zweryfikowane metody naukowe, a także pomoc w kształtowaniu ich rozwoju i wskazanie narzędzi, które mogą być pomocne w pracy zawodowej.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Psychologii Stosowanej dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe Malarstwa i Sztuki Cyfrowej

Koło Naukowe Malarstwa i Sztuki Cyfrowej to społeczność studencka otwarta dla każdego, kto pragnie rozwijać się w sztuce cyfrowej, poznając inspirujących ludzi. Uzbrojeni są w tablety graficzne (lub po prostu ołówki). Czerpią moc od mistrzów, ucząc się i nawzajem motywując. Podczas spotkań omawiane są wszelkie tematy związane ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki cyfrowej.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Malarstwa i Sztuki Cyfrowej dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej

Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej zajmuje się tematyką kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz medycyny estetycznej. W trakcie spotkań studenci rozwijają swoje pasje i pogłębiają wiedzę dotyczącą m.in. innowacyjnych składników rewitalizujących, koncepcji zabiegowych w kontekście potrzeb danej skóry, czy kosmetyków self-made. Uczestniczą w warsztatach i spotkaniach ze specjalistami z branży, rozwijając tym samym umiejętności praktyczne.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Kosmetologii Estetycznej dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Finansowe Koło Naukowe FLOW

Finansowe Koło Naukowe FLOW działa przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Jego celem jest promowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętych finansów, w oparciu o nowoczesne rozwiązania edukacyjne (w tym m.in. działające na WSIiZ laboratorium finansowe czy wykorzystanie ekonomicznych gier planszowych). Koło jest tworzone przez grupę osób zainteresowanych finansami i ich wpływem na gospodarkę. Studenci prowadzą badania naukowe, angażują się w przygotowanie prac analitycznych (raportów, opracowań i artykułów naukowych) oraz organizują szereg przedsięwzięć dedykowanych budowaniu i rozwijaniu świadomości finansowej w społeczeństwie we współpracy z takimi instytucjami jak NBP, BGK, ZUS, KAS.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Flow dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe Ekonomii Społecznej

Koło Naukowe Ekonomii Społecznej współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Obszarem zainteresowań członków Koła są przedsiębiorstwa społeczne, czyli takie które do swojej misji wpisują wartości związane z zapobieganiem wykluczenia społecznego oraz aktywizację zawodową.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Ekonomii Społecznej dostępnych jest TUTAJ.

Koło Naukowe CHEMIKOS

Koło Naukowe CHEMIKOS skupia pasjonatów w zakresie chemii kosmetyków i surowców kosmetycznych oraz osoby zainteresowane zgłębieniem tematyki recepturowania i technologii produktów kosmetycznych. W trakcie spotkań studenci zajmują się m. in. opracowaniem własnych receptur kosmetyków, otrzymywaniem substancji aktywnych i ekstraktów roślinnych oraz ich aplikacją w produktach kosmetycznych. Przeprowadzają także analizy fizykochemiczne i testy użytkowe otrzymanych kosmetyków i surowców kosmetycznych pochodzenia roślinnego.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego CHEMIKOS  dostępnych jest TUTAJ.

Aviation Management Club

Aviation Management Club ma na celu podejmowanie wspólnych działań pod kątem pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w lotnictwie oraz pokrewnych dziedzin naukowych. W ramach działalności Koła studenci m.in. biorą udział w konferencjach naukowych, organizują wykłady otwarte, nawiązują kontakty ze specjalistami z branży lotniczej.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Aviation Management Club dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON to grupa studentów, którzy rozwijają się naukowo, doskonalą wiedzę i umiejętności, uczestniczą w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i społecznych. Misją Koła Naukowego LOGIKON jest łączenie teorii z praktyką, swoiste pośrednictwo pomiędzy uczelnią, a szeroką branżą logistyczną i jej rynkiem pracy. Tego połączenia Koło dokonuje poprzez spotkania z przedstawicielami z branży, wycieczki tematyczne oraz rozwój badań naukowych z zakresu logistyki i transportu.  

Więcej informacji nt. Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe Marketingu i Mediów

Koło Naukowe Marketingu i Mediów skupia studentów, których interesują m.in. takie zagadnienia jak: media społecznościowe, badania mediów i reprezentacji medialnych, media na świecie, obcokrajowy i mniejszości w mediach, nowe narzędzia w dziennikarstwie, event marketing i marketing. Studenci uczestniczą w wyjazdach na konferencje naukowe, warsztaty i szkolenia. Organizują również własne wydarzenia o charakterze naukowym, kulturowym, edukacyjnym, a także prowadzą badania naukowe, których efektem są publikacje w czasopismach i monografiach.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Marketingu i Mediów dostępnych jest TUTAJTUTAJ.

Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych

Na spotkaniach Koła studenci zajmują się m.in. realizacją ciekawych projektów programistycznych. Działalność Koła skupia się na poszerzaniu wiedzy w zakresie języków programowania, m.in. C++, C#, Java, oraz technologii takich jak .NET. Studenci interesują się także robotyką, VR, tworzeniem gier komputerowych i grafiką komputerową. Członkowie Koła odnosili liczne sukcesy w hackathonach, konkursach technologicznych tj. Imagine Cup oraz konkursach ministerialnych.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Technologii Programistycznych dostępnych jest TUTAJ.


Koło Naukowe EU CLUB

Studenckie Centrum Badań nad Unią Europejską (SCEUR) jest zrzeszeniem studentów, prowadzących badania w obszarze Unii Europejskiej z naciskiem na podejście interdyscyplinarne (historia, ekonomia, nauki polityczne i prawo). Członkowie analizują i badają głównie problemy występujące w Unii Europejskiej.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego EU CLUB dostępnych jest TUTAJ.


Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA skupia studentów, którym bliska jest chęć ciągłego doskonalenia oraz poznawania najnowszych technik biologii molekularnej, mikrobiologii, proteomiki oraz toksykologii. W spotkaniach Koła biorą udział studenci kierunków Dietetyka i Pielęgniarstwo, podczas których realizują badania własne oraz uczestniczą w pracach naukowych pracowników Zakładu Biotechnologii i Biologii Komórki.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej HELISA dostępnych jest TUTAJ.

Medyczne Koło Naukowe Dietetyków ESKULAP

Medyczne Koło Naukowe Dietetyków ESKULAP powstało z inicjatywy studentów Kolegium Medycznego WSIiZ. Koło zrzesza osoby, których pasją jest zdrowy styl życia. W ramach działań Koła studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu medycyny, a w szczególności dietetyki.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego Dietetyków ESKULAP dostępnych jest TUTAJ.

Dodatkowe informacje na temat Kół Naukowych Naukowych działających we WSIiZ można znaleźć TUTAJ.