Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posiedzenie dotyczyło zrównoważonej produkcji żywności, a jednym z jego punktów było omówienie wniosków z zorganizowanej przez WSIiZ w grudniu 2023 roku debaty „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość”.

Obrady odbyły się stacjonarnie 9 maja br. o godz. 11:00 w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz były transmitowane online. Można je obejrzeć TUTAJ.

W posiedzeniu komisji udział wzięli również wykładowcy WSIiZ oraz eksperci współpracujący z prof. Tadeuszem Pomiankiem:
– prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz,
– Małgorzata Szadkowska, Prezeska Compassion in World Farming Polska
– dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ,
– dr Wergiliusz Gołąbek,
– dr Małgorzata Gosek,
– mgr Jan Misiąg.

Przebieg obrad posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa:
– otwarcie Posiedzenia: poseł Elżbieta Burkiewicz (Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych),
– wystąpienie prof. Tadeusza Pomianka: „Jak zmienić system przemysłowej produkcji żywności dla ochrony środowiska i zasobów naturalnych” oraz wnioski z debaty „Nasza planeta – Nasza wspólna przyszłość” (30 min),
– wystąpienie prof. Wojciecha Misiąga (30 min),
– dyskusja z udziałem ekspertów i członków Komisji,
– zakończenie posiedzenia: poseł Elżbieta Burkiewicz (Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych).