17 października br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki wraz z rektorami Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkami Zarządu Województwa podpisała list intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Innowacji.Wydarzenie to jest kolejnym krokiem w procesie zwiększania szeroko rozumianej innowacyjności województwa podkarpackiego. Jak podkreśla Artur Chmaj, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ w Rzeszowie – Proces ten zapoczątkowała inicjatywa Komisji Europejskiej pod nazwą lagging regions, wpisująca się w unijną politykę spójności i dynamizowania rozwoju słabszych ekonomicznie regionów UE. Komisja Europejska wraz z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz polskim rządem wybrała województwo podkarpackie i świętokrzyskie do swego rodzaju pilotażowego programu catching-up regions, którego celem jest nadanie nowej dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionom Europy, o wysokim, a nie do końca wykorzystanym potencjale rozwojowym. Eksperci Banku Światowego, w trakcie swoich badań, w tym także licznych konsultacji ze środowiskiem akademickim, uznali za wysoce celowe utworzenie w Rzeszowie Regionalnego Centrum Transferu Technologii. Będące nim, Podkarpackie Centrum Innowacji to właśnie efekt przemyśleń, analiz i konsultacji wielu stron mogących skorzystać na powstaniu takiego centrum: uczelni, studentów, wynalazców, firm, inwestorów oraz szerzej – regionu – dodaje dyrektor Chmaj. Między innymi w konsultacjach z ekspertami Banku Światowego wzięli udział studenci i pracownicy WSIiZ. Spotkania na Uczelni miały miejsce wiosną 2017 roku.

Centrum ma być ośrodkiem, w którym nauka i biznes znajdą szansę na ścisłą współpracę, dzięki której będzie łatwiej komercjalizować wyniki badań naukowych, rozwijać technologicznie dobre pomysły biznesowe studentów, prowadzić badania naukowe we współpracy i na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. – Aktywność Centrum ma skupiać się na trzech głównych obszarach: 1. realizacji innowacyjnych projektów B+R (komponent dedykowany uczelniom, a przede wszystkim zespołom naukowo-badawczym), 2. nawiązywaniu ścisłych relacji pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami (badania zlecane naukowcom przez firmy) oraz 3. funkcjonowania Proto-Lab’u, czyli miejsca, gdzie studenci będą mogli w dowolnym czasie realizować własne eksperymenty naukowe na bazie najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego (np. drukarek 3D) – wyjaśnia dyrektor Chmaj i dodaje – Ten ostatni komponent jest wzorowany na świetnie funkcjonujących rozwiązaniach tego typu, m. in. w Finlandii czy Belgii, na bazie których powstają liczne start-up’y wysokiej klasy.

Na razie nie jest znana lokalizacja Podkarpackiego Centrum Innowacji. Z deklaracji zarządu województwa wynika, że będzie to ścisłe centrum Rzeszowa. Ma to być duży obiekt: ponad 1200 m2 powierzchni użytkowej. Optymistyczny jest również planowany termin uruchomienia – marzec 2018. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już wkrótce, naukowcy, studenci oraz przedsiębiorcy otrzymają unikatowe w skali kraju miejsce do realizacji innowacyjnych pomysłów. – Takiej szansy nie wolno zaprzepaścić – podsumowuje Artur Chmaj.