Jaki jest wpływ polityki gmin na rozwój lokalny? Co powoduje zjawisko finansjalizacji? Jaką rolę odgrywają media we współczesnych konfliktach zbrojnych? Czy możliwość reklamacji wpływa na zadowolenie klienta? Odpowiedzi m.in. na te pytania udzielają pracownicy Uczelni w swoich najnowszych publikacjach wydanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Z książek w wersji ebook można korzystać bezpłatnie.

Dr Kateryna Lysenko-Ryba, gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk, dr Tomasz Skica oraz dr Agata Gemzik-Salwach i prof. dr hab. Krzysztof Opolski wydali w ostatnim czasie publikacje naukowe. Zachęcamy do przeczytania następujących nowości wydawniczych:

nowości wydawnicze

„Prokonsumencka polityka zwrotów” autorstwa dr Kateryny Lysenko-Ryby

Książka w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania przepływami zwrotnymi. W wydaniu wyjaśniono m.in. kim jest klient, jakie ma wymagania i co wpływa na jego zadowolenie. Tematem przewodnim jest obsługa zwrotów i reklamacji, zarówno z perspektywy firmy, jak i klienta.

„Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych”- redakcja naukowa dr hab. inż. Tomasz Bąk

Autorzy opisują w książce zdarzenia takie jak wojna czy zamach terrorystyczny z uwzględnieniem roli współczesnych mediów. Obecnie, media masowe transmitują wszystkie ważne wydarzenia zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. A zamachy terrorystyczne oraz konflikty zbrojne mają rangę wydarzeń bardzo ważnych. Cenną informacją jest szokująca wiadomość o charakterze sensacji. Wiadomość, która zwróci  uwagę odbiorcy oraz wywoła w nim odpowiednią reakcję.

Niniejsza publikacja wpisuje się zarówno w obszar nauk o bezpieczeństwie,  nauk o mediach i komunikacji społecznej, a także wypełnia znaczącą lukę w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu tzw. czwartej władzy (mediów) w obszarze konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych. 

„Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia” autorstwa dr Tomasza Skicy

Monografia stanowi opracowanie dedykowane wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego (JST). Opracowanie dotyka zagadnień obejmujących: projektowanie celów strategicznych, instrumentalizację wsparcia oraz ich korelację z gospodarką budżetową JST. Tym samym konfrontuje uzyskany obraz gminnej polityki rozwojowej z efektami jej prowadzenia. Publikacja stanowi wynik badań autorskich uwzględniających szereg komplementarnych narzędzi i metod badawczych, których zastosowanie umożliwiło poszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat stymulowania procesów rozwoju lokalnego przez JST.

„Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji” – redakcja naukowa dr Agata Gemzik-Salwach oraz prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Zjawisko finansjalizacji powoduje przekształcenia we wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W niniejszej publikacji przedstawiono rolę finansjalizacji w odniesieniu do: wyników makroekonomicznych gospodarki, zmian zachodzących na rynkach finansowych. Uwzględniono również sposoby działania przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych i jednostek indywidualnych, a także sytuacji społecznych. W książce można odnaleźć rozważania dotyczące wpływu finansjalizacji m.in. na: rozwój gospodarek wschodzących, aktywność przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego, wybory konsumentów, czy sektor opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat publikacji oraz bezpłatne e-booki można uzyskać klikając TUTAJ.