Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ oraz dr Jacek Rodzinka wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS, CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY”. Konferencja odbyła się w dniach 29-30 czerwca br. w Olsztynie. 

Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZKatedry Przedsiębiorczości oraz dr Jacek RodzinkaInstytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ wygłosili referat pt.: „Do LGUs’ non-financial support instruments matter to new firm formation?”.

W dwudniowej konferencji podczas kilkunastu sesji naukowych wzięło udział ponad stu naukowców z kilkunastu krajów świata. Konferencja była doskonałym miejscem do wymiany poglądów oraz dyskusji naukowych na aktualne i nurtujące naukę problemy.

Podczas konferencji możliwe również było zdobycie ciekawych kontaktów do naukowców – zarówno z Polski jak i z zagranicy, co daje możliwość nawiązania współpracy naukowej w przyszłości. Efektem udziału w konferencji, będzie również publikacja artykułu w czasopiśmie „Ekonomia i Prawo Economics and Law” (WoS ESCI).