Kilka dni temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych. W komunikacie MNiSW czytamy: „Uczelnie polepszyły swoje wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze kryterium, czyli osiągnięcia naukowe i twórcze. Oceniano tam między innymi liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii. Choć w tym zakresie można zauważyć duże różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami nauki, widoczny jest trend wzrostowy, coraz więcej uczelni może pochwalić się bardziej prestiżowymi publikacjami.”

Śmiało możemy stwierdzić, iż te słowa pasują również do naszych jednostek. Na wszystkich wydziałach WSIiZ w kryterium pierwszym uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, które kształtują się na wyższym poziomie niż wyznaczone wartości jednostek referencyjnych dla kategorii A.

Jest to ogromna zasługa najaktywniejszych pracowników naukowych naszej Uczelni. Ci, którzy wyróżniają się aktywnością naukową i osiągnięciami, co roku otrzymują nagrody. Uroczystość wręczenia nagród Rektora i Kanclerza za działalność naukową i organizacyjną odbyła się w dniu 20 października 2017 r.

Wśród nagrodzonych za aktywność publikacyjną w 2016 roku znaleźli się:

• prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski
• prof. dr hab. Jan Woleński
• dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, prof. WSIiZ
• prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
• dr hab. Tomasz Mickiewicz, prof. WSIiZ
• dr Andrew Schumann
• dr Kamil Łuczaj
• dr Konrad Szychowski
• dr Konrad Szocik
• mgr Kateryna Lysenko-Ryba

Nagrodę za łączenie pracy organizacyjnej z naukową otrzymała mgr Sylwia Mazur, za skuteczność w aplikowaniu o projekty – dr Robert Pater, a za osiągnięcie kolejnego szczebla rozwoju naukowego:

• dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ
• dr Zofia Sawicka
• dr Joanna Podgórska

Premią publikacyjną wyróżnieni zostali:

• dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
• dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIiZ
• dr Anna Lewandowska
• dr inż. Janusz Kolbusz
• dr Kamil Wais
• dr Krzysztof Szpara
• dr Maciej Milczanowski
• dr inż. Mariusz Rafał Wrzesień
• dr inż. Teresa Mroczek

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej!