W dniach 30 czerwca – 01 lipca 2022 roku we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZAFIN2022 FINANCE & SUSTAINABILITY. Współorganizatorem tego cyklicznego i cenionego w środowisku naukowym wydarzenia była Katedra Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierowana przez dr hab. Tomasza Skicę, prof. WSIiZ. 

Konferencja realizowana była w trybie hybrydowym przy udziale przedstawicieli ośrodków akademickich z takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowacja, Włochy, Węgry, a także Turcja. W trakcie dwóch dni spotkań i obrad w sesjach plenarnych oraz tematycznych wygłoszonych zostało ponad 30 referatów dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju (w sferach regulacyjnej i realnej), finansów publicznych, zarządzania wartością przedsiębiorstw, sprawozdawczości finansowej, a także przedsiębiorczości.

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie reprezentowało czworo pracowników naukowych. Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ, jako współorganizator konferencji z ramienia WSIiZ, prowadził sesję plenarną oraz sesje tematyczne dedykowane sustainable public finance oraz wygłosił wystąpienie pt. Polish municipalities and its impact on new businesses formation in medical, creative and agri-food sectors. Dr Ulyana Zaremba przedstawiła wyniki badań dotyczących Incorporating ESG factors into the business strategy to increase the attractiveness for new investors. Dr Jacek Rodzinka zaprezentował rezultaty badań zespołowych dedykowanych The scope of application and effectiveness of entrepreneurship support instruments used by local governments in Poland and Latvia. Natomiast mgr Karolina Palimąka przybliżyła temat Sustainable development and competitiveness of the regions as complementary phenomena.

Wygłoszone wystąpienia pracowników WSIiZ spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez uczestników ZAFIN2022. Pozytywne oceny i komentarze dotyczyły m.in. unikatowości badań na temat lokalnych polityk publicznych, wsparcia przedsiębiorczości w Polsce oraz ich instrumentalizacji, jak również konceptualizacji planów badawczych na temat zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności w ujęciu regionalnym – relacjonuje dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ i dodaje: To niewątpliwie ważne w międzynarodowym środowisku naukowym wydarzenie, stało się w tym roku także udziałem WSIiZ w Rzeszowie. Współorganizacja ZAFIN2022 stanowi kolejny krok Uczelni w kierunku upowszechniania wyników prac badawczych powstających na WSIiZ w międzynarodowym środowisku naukowym.

Patronem medialnym konferencji był wydawany przez WSIiZ w Rzeszowie Financial Internet Quarterly.