Stworzenie aplikacji generującej test dla uczniów, przygotowanie strony internetowej zachęcającej mieszkańców wsi do segregowania odpadów – to przykłady zadań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy ósmej edycji największego hackathonu w Europie. 19 i 20 listopada br. w całodobowym maratonie wzięło udział 26 studentów WSIiZ i uczniów ALO. Z 6 zespołów reprezentujących uczelnię najwięcej punktów zdobył zespół pod nazwą „WSIiZ”.

Najwięcej punktów zdobył zespół pod nazwą „WSIiZ” w składzie: Marta Jamróz-Kulig (frontend), Michał Motyka (backend), Gabrial Pazdan (backend i frontend), Sebastian Florczak (grafik) i Sebastian Pociask (frontend). Grupa rywalizowała w kategorii zadań IPN Quiz Generator. W ramach zadania oczekiwano od nas, aby zaproponować takie rozwiązanie, które na podstawie plików pdf i docx ze strony szukaj.ipn.gov.pl przetworzy dane. Następnie korzystając z ich zawartości wygeneruje test dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, na podstawie którego nauczyciele mogliby robić sprawdziany. Stworzona przez nas aplikacja spełniała te wymagania – mówi Marta Jamróz-Kulig, studentka 7IIZ. 

Po zaznaczeniu przez ucznia poziomu trudności był generowany test z pytaniami, gdzie należało uzupełnić np. brakujące daty w zdaniach. Po skończonym teście można było kliknąć „sprawdź test” w wyniku czego była wyświetlana ilość poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi wraz z wykresem kołowym. Aplikacja umożliwiała również export testu wygenerowanego i niewypełnionego do plików docx i pdf. Podczas realizacji tego zadania wykorzystaliśmy technologie: Angular, Python, Bootstrap, Angular Materiał, Flask, a także próby uczenia sieci neuronowej, jednak z uwagi na długi przewidywany czas uczenia – zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania – dodaje studentka. 

W hackathonie uczestniczył również zespół z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy WSIiZ w składzie: Bartosz Ślepecki, Maksymilian Przywara i Krzysztof Kasprzyk. Uczniowie realizowali projekt pt. „Games for Good”, który miał na celu zachęcanie pracowników Banku BGK do prowadzenia zrównoważonego życia oraz poszerzania wiedzy o ekologii. Podczas tego zadania wykorzystali technologię low-code.

Nad ciekawym projektem pracował też zespół „Hacking Capybaras” do którego należeli: Mateusz Partyka, Paweł Sołtys, Maciej Wojturski, Gabriela Nowak oraz Dawit Netere. Zajmowaliśmy się projektem pod tytułem „Let’s Compost IT”. Przygotowana przez nas strona internetowa miała na celu zachęcenie mieszkańców wsi i miejscowości miejsko-wiejskich do segregowania odpadów Bio i pokazywała możliwość ich sprzedaży – opisuje Gabriela Nowak, studentka 3IID.

Zarówno studenci WSIiZ, jak i uczniowie ALO brali udział w tego typu imprezie po raz pierwszy. Zespoły, które częściej uczestniczą w różnych hackathonach, mają już duże doświadczenie i reprezentują naprawdę wysoki poziom. Sukcesem jest więc już fakt, że nasze zespoły ukończyły swoje zadania z dobrymi wynikami – mówi mgr Monika Ślepecka z Działu Nauki WSIiZ. 

Konkurencja była naprawdę duża – zarejestrowało się ponad 2.300 uczestników, którzy walczyli o wysokie nagrody przekraczające kwotę 700.000 zł. Wydarzenie to dawało wiele innych korzyści m.in. możliwość konsultacji swoich pomysłów biznesowych z mentorami i praktykami z branży technologicznych, a także nawiązanie kontaktów z wieloma firmami tam obecnymi. Poza tym luźna atmosfera hackathonu, stwarza młodym ludziom środowisko, w którym mogą uczyć się i eksperymentować, rozwijając swoje pasje – dodaje mgr Monika Ślepecka. 

Hackathon HackYeah 

HackYeah zrzesza osoby wyspecjalizowane w różnych technologiach – ekspertów w różnych językach programowania. Ponadto integruje osoby, które programować nie potrafią — entuzjastów nowoczesnych technologii, aktywistów społecznych czy artystów. Celem hackathonu jest poszukiwanie rozwiązań oraz narzędzi, które pozwolą usprawnić codzienność zwykłych ludzi. Każda edycja 
gromadzi wokół siebie kreatywne umysły. Są to osoby, które noszą w sobie prawdziwą chęć działania i faktycznej zmiany. Nieocenione umiejętności i błyskotliwe pomysły uczestników sprawiają, że każda kolejna edycja HackYeah owocuje nieszablonowymi i praktycznymi rozwiązaniami, które wykorzystują najnowsze technologie do osiągania zamierzonych rezultatów. 

HackYeah 2022 powered by GovTech był ósmą edycja największego stacjonarnego hackathonu w Europie. WSIiZ został partnerem akademickim tegorocznej edycji. Dochód z biletów został przekazany fundacji Hakersi, która wspiera rozwój technologiczny dzieci wykluczonych cyfrowo.