Pracownicy Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania rozpoczynają prace badawcze nad naturalnymi kosmetykami uzyskiwanymi z derenia. Badania będą prowadzone z zachowaniem idei zero waste.

Projekt pt. „Innowacyjna seria ekologicznych i organicznych emulsji ciekłokrystalicznych z dodatkiem micelarnego ekstraktu z derenia jadalnego” dotyczy opracowania receptur i technologii produkcji linii wielofunkcyjnych kosmetyków naturalnych zawierających micelarny ekstrakt z derenia, utrzymanych w koncepcji trendu zero waste.

Prace badawcze obejmą pozyskiwanie ekstraktów z owoców derenia i analizę ich właściwości biochemicznych oraz ocenę ich aktywności biologicznej. W ramach badań zostanie opracowany również skład i technologia produkcji serii innowacyjnych kosmetyków oraz zostaną wykonane testy otrzymanych preparatów kosmetycznych w warunkach rzeczywistych. Efektem badań będzie gotowa do użycia technologia wytwarzania ekstraktu oraz całej linii kosmetyków naturalnych.

Projekt realizowany jest pod kierunkiem dr hab. Zofii Nizioł-Łukaszewskiej, prof. WSIiZ przez zespół Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych w składzie: dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw., dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał, mgr inż. Tomasz Bujak, mgr Martyna Zagórska-Dziok, mgr Aleksandra Ziemlewska.

Otrzymanie niniejszego grantu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Umożliwi nam on dalszy, dynamiczny rozwój naukowy zarówno poprzez kontynuację prac nad kolejnymi prototypami i nowymi rozwiązaniami, jak również poprzez zwiększenie zasięgu dotychczas prowadzonych prac badawczo – rozwojowych. Wszystko to z pewnością wpłynie na zwiększenie potencjału naszego zespołu” – informuje kierownik projektu dr hab. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ.

Okres realizacji projektu został zaplanowany od kwietnia do grudnia 2021 roku.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Podkarpackiego Centrum Innowacji. O rozpoczęciu pierwszych prac badawczych zwycięskich projektów WSIiZ, w ramach II naboru do Programu grantowego PCI, informowaliśmy TUTAJ.