Mgr inż. Tomasz Bujak

Asystent w Katedrze Technologii Produktów.

W Wyższej Szkole  Informatyki i Zarządzania pracuje od 2013 roku. 

Magister inżynier Technologii Chemicznej w specjalności Technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej (Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Politechnika Radomska, rok 2010) 

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z towaroznawstwem kosmetyków. W badaniach naukowych główną uwagę poświęca kosmetykom myjącym i aspektom związanym z kształtowaniem ich jakości, poprzez dobór składu jakościowego i ilościowego oraz formy fizykochemicznej produktu.

W 2018 roku uzyskał stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik i wykonawca w wielu projektach naukowych (w tym międzynarodowych) finansowanych w ramach dotacji statutowej oraz NCBiR.  Od 2019 roku współpracuje z Centrum Wdrożeniowo Usługowym WSIiZ działającym przy Kolegium Medycznym, gdzie zajmuje się opracowywaniem receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, badaniami produktów oraz opracowywaniem raportów bezpieczeństwa kosmetyków oraz kart charakterystyki produktów chemicznych. 

Zainteresowania: muzyka, gotowanie, dobry film.

 

Prowadzone przedmioty:

Receptura preparatów kosmetycznych, Projektowanie kosmetyku, Toksykologia kosmetyku, Fitokosmetyki i dermokosmetyki, Przemysłowa produkcja kosmetyków, Fizykochemia form i surowców kosmetycznych, Wytwarzanie i analiza wyrobu perfumeryjnego, Perfumeria z elementami analizy sensorycznej, Chemia kosmetyczna

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. “Znaczenie surowców roślinnych w przemyśle kosmetycznym”

Tomasz_Bujak_WSIiZ

DANE KONTAKTOWE

Mgr inż. Tomasz Bujak
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych 
e-mail: tbujak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KA16


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Wtorki: 8:00-9:00 p. KA16

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020