Dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał

Adiunkt w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2009 roku.

Doktor nauk chemicznych w zakresie chemii medycznej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, 2014), magister chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, 2009).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w zakresie nośników substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza dendrymerów poliamidoaminowych. Główne wyzwania badawcze to synteza, modyfikacja i charakterystyka biokoniugatów substancji aktywnych, w tym o działaniu przeciwnowotworowym, z dendrymerami PAMAM.

Stypendystka Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów. Za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2018 roku, otrzymała Nagrodę Rektora i Kanclerza WSIZ. W latach 2015-2018 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki na Wydziale Medycznym.

Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu, biegania i wycieczek górskich oraz fundatorka i członkini zarządu Fundacji Przytul Psiaka.

 

https://orcid.org/0000-0002-5058-0811

  • Ł. Uram, M. Misiorek, M. Pichla, A. Filipowicz-Rachwał, J. Markowicz, S. Wołowiec, E. Wałajtys-Rode, 2019, The Effect of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimers Conjugated with COX-2 Inhibitor (celecoxib) and PPARγ Agonist (Fmoc-L-Leucine) on Human Normal Fibroblasts, Immortalized Keratinocytes and Glioma Cells in Vitro, Molecules, 24 (20) 3801

  • Ł. Uram, A. Filipowicz-Rachwał, M. Misiorek, A. Winiarz, E. Wałajtys-Rode, S. Wołowiec, 2019, Synthesis and Different Effects of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimer Substituted with Nimesulide in Human Normal Fibroblasts and Squamous Carcinoma Cells, Biomolecules, 9 (9) 437

  • M. Szuster, Ł. Uram, A. Filipowicz-Rachwał, S. Wołowiec, E. Wałajtys-Rode, Evaluation of the localization and biological effects of PAMAM G3 dendrimer-biotin/pyridoxal conjugate as HaCaT keratinocyte targeted nanocarrier, 2019, Acta Biochimica Polonica, 66 (2) 191-200,
  • Ł. Uram, A. Filipowicz, M. Misiorek, N. Pieńkowska, J. Markowicz, E. Wałajtys-Rode, S. Wołowiec, 2018, Biotinylated PAMAM G3 dendrimer conjugated with celecoxib and/or Fmoc-l-Leucine and its cytotoxicity for normal and cancer human cell lines, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 124 (2018) 1-9

  • Ł. Uram, M. Szuster, M. Misiorek, A. Filipowicz, S. Wołowiec, E. Wałajtys-Rode, 2017, „The effect of G3 PAMAM dendrimer conjugated with B-group vitamins on cell morphology, motility and ATP level in normal and cancer cells”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 102 (2017) 275-283,

  • Ł. Uram, M. Szuster, A. Filipowicz, M. Zaręba, E. Wałajtys-Rode, S. Wołowiec, 2017 „Cellular uptake of glucoheptoamidated poly(amidoamine) PAMAM G3 dendrimer with amide-conjugated biotin, a potential carrier of anticancer drugs”, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25 (2) 706-713,

  • Ł. Uram, M. Szuster, A. Filipowicz, K. Gargasz, S. Wołowiec, E. Wałajtys-Rode, ” Different patterns of nuclear and mitochondrial penetration by the G3 PAMAM dendrimer and its biotin-pyridoxal bioconjugate BC-PAMAM in normal and cancer cells in vitro.” International Journal of Nanomedicine,10 (2015) 5663-5670,
  • Ł. Uram, M. Szuster, K. Gargasz, A. Filipowicz, E. Wałajtys-Rode, S. Wołowiec, ” In vitro cytotoxicity of the ternary PAMAM G3-pyridoxal-biotin bioconjugate”. International Journal of Nanomedicine, 8 (2013) 4707 – 4720.
  • A. Filipowicz, S. Wołowiec, “ Bioconjugates of PAMAM dendrimers with trans-retinal, pyridoxal, and pyridoxal phosphate”. International Journal of Nanomedicine, 7 (2012) 4819 – 4828,
  • A. Filipowicz, S. Wołowiec, “Solubility and in vitro transdermal diffusion of riboflavin assisted by PAMAM dendrimers” . International  Journal of Pharmaceutics, 408 (2011) 152-156,

Prowadzone przedmioty:

Biochemia ogólna i żywności, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych
e-mail: afilipowicz@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KA16
tel.: 017/ 866 14 15

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020