Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała ponad milion złotych wsparcia dla zespołów naukowych na prace badawczo-rozwojowe w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Do II naboru do Programu grantowego zgłosiły się 143 zespoły naukowe, z czego 63 uzyskały dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. 3 lutego 2021 roku, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI), odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Prezesa Zarządu PCI, Jacka Kubraka oraz trzech rektorów uczelni partnerskich: dra Wergiliusza Gołąbka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), prof. dra hab. inż. Piotra Koszelnika (Politechnika Rzeszowska), a także prof. dra hab. Sylwestra Czopka (Uniwersytet Rzeszowski). Symboliczne czeki z kwotami dofinansowania na łączną sumę ponad 10 mln złotych przekazał Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w stosunku do I naboru zanotowała aż czterokrotny wzrost pod względem kwoty i trzykrotny pod względem liczby przyznanych grantów. Otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 023 172, 85 zł i będzie stanowiło wsparcie dla realizacji badań przez kilka zespołów.

Amerykański Uniwersytet Harvarda ma roczny budżet większy niż dotacja na polską naukę w całym kraju. To jest to wielkie wyzwanie przed jakim staje Polska. Dlatego strumień pieniędzy skierowany na badania naukowe jest czymś nieodzownym i wręcz znakomitym” – podkreśla Rektor, dr Wergiliusz Gołąbek. I dodaje – „Jesteśmy uczelnią niepubliczną i nie mamy dotacji państwowych, ale staramy się w miarę naszych możliwości prowadzić badania naukowe, bez których nie ma żadnego rozwoju.”

Od lutego 2021 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczęto prace w ramach dwóch wyróżnionych projektów: „Ekstrakty z Alcea rosea var. nigra z kwasami AHA jako innowacyjne składniki peelingów chemicznych” pod kierunkiem dr Katarzyny Gaweł-Bęben z Katedry Kosmetologii,  Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek oraz „Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych” pod kierunkiem dr. hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ z Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Zarówno ja, jak i cały zespół Katedry Kosmetologii – zaangażowany i w przygotowanie wniosku, i w przyszłą realizację projektu – bardzo się cieszymy z przyznanego dofinansowania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego składnika kosmetyków rozjaśniających skórę, opartego o wyciąg z kwiatów malwy czarnej i kwasy AHA” – informuje dr Katarzyna Gaweł-Bęben. I dodaje – „Otrzymane dofinansowanie pomoże nam nie tylko w opracowaniu technologii pozyskiwania składnika, ale także pozwoli na gruntowne przebadanie jego bezpieczeństwa i skuteczności działania przy pomocy standardowych metod in vitro oraz bardziej zaawansowanych metod opartych o modele 3D ludzkiego naskórka i badania in vivo, z udziałem probantów.

Z kolei dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ podkreśla – „Wraz z całym zespołem badawczym, jestem bardzo zadowolony z przyznanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji wsparcia dla naszych badań. Wyróżniony projekt badawczy posiada duży potencjał, a jego realizacja może umożliwić opracowanie nowych strategii dostarczenia obecnie stosowanych leków cytostatycznych do komórek nowotworowych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ  zdecydowana większość leków cytostatycznych wywołuje niepożądane efekty uboczne w komórkach prawidłowych.” I dodaje – „Ponadto, projekt zwiększy możliwości rozwoju naukowego młodej kadry naukowej Kolegium Medycznego. Razem z całym zespołem projektowym z olbrzymim optymizmem i radością oczekiwaliśmy rozpoczęcia projektu.

Wkrótce poinformujemy o rozpoczęciu kolejnych prac badawczych w ramach przyznanych przez PCI grantów.

Podkarpackie Centrum Innowacji - Odbiór czeków