18 referatów naukowych zostało zaprezentowanych na drugiej edycji konferencji naukowej Beta Academics, towarzyszącej jednej z najważniejszych konferencji branży internetowej w Polsce, czyli Internet Beta. W tym roku w dniach 15-16 września 2021 b.r. akademicy rozmawiali o znaczeniu komunikacji wizualnej, tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmiał: „Totalnie wizualnie – konteksty komunikacji społecznej w XXI wieku”.

Jak podkreśla organizatorka wydarzenia, dr Iwona Leonowicz-Bukała z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ: Celem konferencji było pokazanie, że rozmowom branżowym, dotyczącym Internetu, potrzebna jest także dyskusja akademicka, tworząca kontekst, sięgająca głębiej w zrozumienie funkcjonowania ludzi w erze postcyfrowej, a tym bardziej – w czasie pandemii, kiedy życie wirtualne w coraz większym stopniu zastępuje nam komunikację bezpośrednią. W ciągu dwóch dni łącznie wystąpiło osiemnastu prelegentów, a w otwarciu konferencji uczestniczył Prezydent Rzeszowa – Konrad Fijołek.

Wydarzenie rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, który mówił o kontekstach wizualności w mediach, nauce i biznesie, natomiast prof. Tomasz Goban-Klas, niekwestionowany autorytet wielu pokoleń polskich naukowców z zakresu nauk o mediach, swoje wystąpienie poświęcił feminizacji udźwiękowienia osobistych cyfrowych chatbotów. 

Na konferencji nie zabrakło tematów związanych z kształceniem. Dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, przedstawił wyniki badań dotyczących kształcenia akademickiego w zakresie komunikacji marketingowej. Dane zbierano od 2019 roku, a zaprezentowane wnioski to doświadczenia przedstawicieli czterech krajów – Polski, Słowacji, Czech i Łotwy. Pierwszy dzień panelu zamknęła mgr Barbara Sitko, która opowiadała o znaczeniu materiałów wizualnych w ruchu prozwierzęcym. Przekonywała, że odgrywają one szczególną rolę i często decydują o sukcesie przeprowadzanych na rzecz zwierząt działań.

Panel Beta Academics otrzymał dofinansowanie z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. Dzięki temu do wystąpień otwierających zaproszeni zostali goście specjalni. Magdalena Popek – psycholog biznesu, trener, współprowadząca Podkarpackiego Centrum Szkoleniowego – wygłosiła referat poświęcony nowym technologiom w szkoleniach dla biznesu. Z kolei o wykorzystaniu monitoringu Internetu w działaniach akademickich mówił Mikołaj Winkiel, który profesjonalnie i hobbystycznie zajmuje się marketingiem, Internetem i mediami społecznościowymi, starając się łączyć te tematy. Mikołaj Winkiel od 2011 roku jako pracownik Brand24 zajmuje się też m.in. „ewangelizacją” branży reklamowej.

Na liście tematów drugiego dnia konferencji dominowały gry komputerowe. Dr Piotr Łuczuk wraz z Szymonem Majem (przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) zaprezentowali referat pt. Czy wahania na giełdzie można przewidzieć? Wizualny aspekt komunikacji spółek z indeksu WIG.Games na przykładzie CD Project.

Badacze w swoim wystąpieniu odwołali się m.in. do takich produkcji jak Cyber Punk i Wiedźmin 3. O grach mówili również dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ oraz mgr Mikołaj Birek z Katedry Projektowania Graficznego WSIiZ. Z kolei dr Patrycja Longawa, Kierownik Katedry Projektowania Graficznego WSIiZ oraz uznana twórczyni plakatów podkreślała w swoim wystąpieniu, że „…komunikacja wizualna dotyczy nas wszystkich”. Tego typu komunikaty docierają do nas na co dzień – nie muszą one przyjmować form artystycznych, często trudnych w interpretacji (jak plakat czy obraz) – ale mogą być bardzo prostymi ikonami, które niosą czytelny przekaz.

Dla akademików udział w konferencji stanowił nie tylko okazję do zaprezentowania wyników swoich badań, ale dał im również możliwość wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji. Organizatorzy mają nadzieję, że już za rok ponownie zaproszą prelegentów i słuchaczy do udziału w Beta Academics.