Wyniki badań prowadzonych przez członków KN Biotechnologii Medycznej „Helisa” zostały opublikowane w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie toksykologicznym – Toxicology and Applied Pharmacology. Badania były prowadzone pod opieką merytoryczną mgr inż. Bartosz Skóry oraz dr hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ – pracowników Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki, Kolegium Medycznego, WSIiZ. 

Nanocząstki srebra (AgNPs) są strukturami, których rozmiar nie przekracza 100 nm. Wykazują one niezwykle silne właściwości utleniające, a co za tym idzie często postuluje się na temat ich wykorzystania w terapii przeciwnowotworowej. Przemawiają za tym m.in. łatwość przenikania do komórek nowotworowych oraz brak możliwości uodpornienia się ich na metaliczny charakter działania. Jednak – o ile mechanizm działania utleniającego AgNPs jest powszechnie znany – ścieżka detoksykacji tych nanostruktur jest wyjątkowo mało przebadana i zajmuje się nią niewiele zespołów naukowych na świecie. Studenci KN Biotechnologii Medycznej „Helisa” jako pierwsi wykazali, że po przedostaniu się AgNPs do komórki dochodzi do aktywacji szeregu receptorów wewnątrzkomórkowych m.in. AhR (ang. aryl hydrocarbon receptor) oraz PPARγ (ang. peroxisome proliferator- activated receptor gamma). Receptory te odpowiedzialne są za regulację specyficznych białek – cytochromów (CYPs) – które są podstawowymi enzymami pełniącymi rolę detoksykacyjną w komórce, również nowotworowej.

Opublikowane wyniki badań po raz pierwszy wykazały, że w komórkach nerwiaka zarodkowego (złośliwego nowotworu mózgu u dzieci), AgNPs są w stanie zwiększać ilość receptora AhR z jednoczesnym zwiększeniem PPARγ oraz hamować działanie białek CYPs. Stawia to w nowym świetle potencjalne wykorzystanie AgNPs w terapii przeciwnowotworowej, pokazując m.in. zagrożenie ich zastosowania łącznego z nowymi blokerami PPARγ w leczeniu nowotworów – mówi mgr inż. Bartosz Skóra, opiekun KN „Helisa”. Z wynikami badań można zapoznać się TUTAJ.

Prowadzone badania były możliwe dzięki dofinansowaniu KN Biotechnologii Medycznej z programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” Ministra Edukacji i Nauki oraz działalności statutowej Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ.

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej „HELISA” jest międzykierunkowym przedsięwzięciem, skupiającym pasjonatów najnowocześniejszych technik biologii molekularnej stosowanych w ocenie parametrów związanych z biochemią i biologią komórki, a co istotniejsze ich wykorzystania do rozwiązywania problemów współczesnej medycyny.

 

Projekt pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przyznana kwota finansowana wynosi 69 995,00 zł.