Wśród absolwentów Uczelni co roku przeprowadzana jest ankieta, która ma na celu określenie ogólnego indeksu zadowolenia.

Tegoroczne rezultaty, będące powodem do dumy, przedstawiają się następująco:

  • 86% ankietowanych wyraziło zadowolenie ze studiów we WSIiZ,
  • na pytanie – „Czy poleciłabyś/poleciłbyś Uczelnię znajomym?”, 80% absolwentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej,
  • 82% absolwentów uważa, że WSIiZ znacząco zwiększył ich szanse na rynku pracy.

Badanie wykazało, że aż 66% absolwentów studiów II stopnia zdobywa doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów, pracując na etat lub dorywczo. Pozwala na to elastyczny program studiów, dostosowany do oczekiwań osób skupiających się wyłącznie na studiach, jak i studentów chcących łączyć studia z pracą.

Uczelni sprostała oczekiwanion absolwentów 2019