W 2019 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania po raz kolejny znalazła się w czołówce polskich uczelni niepublicznych, najchętniej wybieranych przez kandydatów. Zadecydowała o tym ogólna liczba zgłoszeń na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Zaszczytne miejsce zostało przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na utrzymanie tak wysokiej lokaty wpłynęły: wysoki poziom nauczania, walory edukacyjne oraz nieustanna praca nad budowaniem zaufania i sympatii w relacji kandydat – Uczelnia.

– WSIiZ już od kilku lat plasuje się na wysokim miejscu w rankingu najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce. Głównym elementem, który przyczynił się do naszego sukcesu jest praktyczny profil kształcenia, prowadzony przy ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi. Należy wspomnieć również o wysokiej skuteczności w procesie pozyskiwania środków grantowych, dzięki którym możemy wprowadzać w życie innowacje dydaktyczne, a także dbać o nowoczesne wyposażenie laboratoriów uczelni. Warto zaznaczyć, że w WSIiZ dbamy o utrzymanie relacji partnerskich między studentami, a pracownikami dydaktycznymi. Przeprowadzane wśród absolwentów coroczne badania satysfakcji ze studiów pokazują, że takie podejście świetnie się sprawdza. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy na rynku pracy, tym samym stając się naszymi najbardziej skutecznymi i wiarygodnymi ambasadorami – mówi Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus.

Przygotowane przez MNiSW zestawienie wykazało, że na liście najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów znalazły się m.in. informatykazarządzanie oraz psychologia. Są to dziedziny, wśród których zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów nieustannie wzrasta. Wielu młodych ludzi wybiera właśnie te ścieżki kształcenia, wiedząc, że podniosą swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy. Informatykizarządzania oraz psychologii w zarządzaniu nie zabrakło również w bogatej ofercie dydaktycznej WSIiZ.

Zobacz pełny raport