BIP WSIiZ
Oferty pracy

Oferty pracy

OFERTA PRACY NA WSIIZ dla Polaków powracających z zagranicy

Jeżeli jesteś naukowcem/naukowczynią,
• który/a ma obywatelstwo polskie,
• co najmniej stopień naukowy doktora,
• pracujesz obecnie naukowo za granicą,
masz możliwość udziału w programie Polskie Powroty NAWA.

W programie finansowane są:
• wynagrodzenie powracającego naukowca,
• wynagrodzenie osoby zapraszającej,
• wynagrodzenie grupy projektowej,
• adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego,
• przesiedlenie powracającego naukowca,
• komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/.


WYBITNI NAUKOWCY z zagranicy mogą realizować badania w Polsce – program POLONEZ BIS

Jeżeli jesteś naukowcem/naukowczynią,
• który/a ma doktorat lub posiadasz przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze;
• w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynamniej 2 lata mieszkałeś/aś i pracowałeś/aś poza Polską

masz możliwość udziału w wszechstronnym programie integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie – POLONEZ BIS.

W programie finansowane są:
• wynagrodzenie w wysokości 53,5 tyś. euro rocznie,
• grant badawczy do 100 tys. Euro.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://polonezbis.eu/pl/.

Ukraińscy naukowcy i informatycy – zaproszenie do współpracy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, pragnie okazać swoje wsparcie ukraińskiej społeczności akademickiej.
Uczelnia oferuje możliwość zatrudnienia:

 • naukowców/ nauczycieli akademickich z obszaru informatyki i matematyki
 • programistów
 • grafików komputerowych

Zapewniamy wsparcie dla pracowników i ich rodzin:

 • zakwaterowanie i pomoc w organizacji życia codziennego
 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z pobytem i zatrudnieniem w Polsce
 • kursy językowe (język polski, angielski)
 • pomoc w nostryfikacji dyplomów (jeśli potrzebna)
 • wsparcie rozwoju naukowego i profesjonalnego
 • stabilne i przyjazne międzynarodowe środowisko pracy

Wszystkie zainteresowane osoby, jak również osoby i organizacje mogące wesprzeć rozpowszechnianie powyższej inicjatywy, prosimy o kontakt: bkulinowska@wsiz.edu.pl

Українські науковці та ІТспеціалісти – пропозиція співпраці

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві, у зв’язку з російською агресією проти України, хоче надати свою підтримку українській науковій спільноті.

Університет пропонує можливість працевлаштування:

 • науковці/викладачі університетів в галузі інформатики та математики,
 • програмісти,
 • дизайнери комп’ютерної графіки

Ми надаємо підтримку працівникам та їх родинам:

 • Надання житла та допомога в організації побуту
 • Допомога у вирішенні формальностей, пов’язаних з проживанням та працевлаштуванням у Польщі
 • Мовні курси (польська, англійська мови)
 • Допомога у нострифікації дипломів (у разі необхідності)
 • Підтримка наукового та професійного розвитку
 • Стабільне та дружнє міжнародне робоче середовище

Усіх зацікавлених осіб, а також осіб та організації, які можуть підтримати поширення вищезазначеної ініціативи, просимо звертатися до: bkulinowska@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content