Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia II stopnia

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 3 semestry

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska i lawina odpadów, zwłaszcza plastiku to wyzwania cywilizacyjne, którym musimy sprostać. Poznanie przyczyn tych problemów, poszukiwanie rozwiązań, a następnie ich wdrażanie to jedyna droga, aby w przyszłości możliwe było życie na naszej planecie. Zrównoważony rozwój w gospodarce to kierunek, który przygotuje Cię do wprowadzania potrzebnych zmian niezależnie, czy będziesz pracować w biznesie, administracji czy organizacjach pozarządowych. Sprawdź program proekologicznych studiów we WSIiZ i dołącz do nas, by wspólnie tworzyć zmianę!

CZY WIESZ, ŻE:

Więcej interesujących treści znajdziesz na blogu: zielonyblog.wsiz.edu.pl

Trendy i potrzeby rynku – Zrównoważony rozwój w gospodarce

Postaw na wieloletnie doświadczenie i współpracę z dydaktykami – naukowcami, praktykami biznesu i działaczami NGO, którzy pomogą Ci zrozumieć sens zrównoważonego rozwoju i zasady wdrażania tej idei w biznesie, zwłaszcza w kontekście raportowania ESG. Studiuj kierunek Zrównoważony rozwój w gospodarce!
Zrównoważony rozwój w gospodarce

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój to taki, w którym „potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. To sposób życia człowieka, rozwoju społeczeństwa i działalności firm z poszanowaniem dla klimatu, środowiska i zasobów naturalnych. Praktycznych wskazówek w tej drodze dostarcza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, regulacje prawne UE, strategie krajowe oraz głos naukowców i ekspertów organizacji pozarządowych.
Zrównoważony rozwój w gospodarce

ZIELONE MIEJSCA PRACY W POLSCE

Wdrażanie rozwiązań odpowiadających na wyzwania cywilizacyjne sprawia, że poszukiwani są specjaliści z obszaru zarządzania zrównoważonym rozwojem firm, polityki środowiskowej, zielonych finansów, zrównoważonych łańcuchów dostaw czy raportowania ESG. Do 2030 roku liczba tych miejsc pracy w UE sięgnie 24 milionów, a w roku 2050 na całym świecie będzie ich aż 122 miliony. W Polsce szczególnie intensywnie będzie rozwijać się branża transportu i gospodarki magazynowej.
Zrównoważony rozwój w gospodarce

ZIELONY WSIiZ

Nasza Uczelnia nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, a w naszym barze króluje wegetariańskie menu. Jako Uczelnia w światowym rankingu UI GreenMetric znajdujemy się na trzecim miejscu wśród polskich uczelni. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju. Możesz tworzyć razem z nami Zielony WSIiZ!
Zrównoważony rozwój w gospodarce

dr Joanna Hady – Prodziekan

Dlaczego warto studiować Zrównoważony rozwój w gospodarce we WSIiZ?

01

Nowe wyzwania

Globalna sprzedaż zderza się ze zmianą pokoleniową i coraz bardziej wymagającymi oraz świadomymi wyborów konsumentami. Dotychczasowe tradycyjne modele biznesowe i systemy zarządzania przestają się sprawdzać. Przed ludzkością stoi wyzwanie powstrzymania katastrofy klimatycznej i degradacji środowiska. Poznaj nowoczesne rozwiązania i technologie oparte m.in. o transformację systemu produkcji żywności, GOZ, energię odnawialną, w tym agrofotowoltaikę, tak aby działać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i sprostać współczesnym wyzwaniom!
02

Rynkowe kompetencje

Zachodząca Zielona transformacja biznesu może spowolnić kryzys klimatyczny i środowiskowy. Firmy zmieniają sposób zarządzania oraz inwestują w produkty i technologie przyjazne dla środowiska, a instytucje finansowe decydują się na finansowanie przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem i dobrze rokujących w zakresie ochrony środowiska. Aby te zmiany zachodziły, potrzebne są wykwalifikowane kadry. Poszukiwani są specjaliści z zielonymi kompetencjami oraz interdyscyplinarną wiedzą na temat bioróżnorodności, zielonych technologii, polityki środowiskowej, zarządzania zasobami naturalnymi i zarządzania firmą.
03

Zielone Laboratoria”

Kampus WSIiZ w Kielnarowej to przestrzeń dla nauki w naturze. Studenci, oprócz zajęć w klasycznych laboratoriach, tworzyć będą miejsca w plenerze służące przyrodzie i jednocześnie uczyć się o obiegu wody w przyrodzie, bioróżnorodności, zdrowym odżywianiu, zasadach profilaktyki zdrowotnej czy energii odnawialnej. Pod okiem ekspertów studenci zaangażowani będą w analizę żywności, w tworzenie m.in. ogrodów deszczowych, arboretum, ogródków ekologicznych oraz miejsc dla ogniw fotowoltaicznych i energii wiatrowej. 
04

Interdyscyplinarne studia

3-semestralne studia w hybrydowej formule (wykłady online, a ćwiczenia i laboratoria tradycyjnie), projekty realizowane we współpracy z praktykami biznesu i działaczami fundacji oraz stowarzyszeń. Ostatni semestr w pełni online oraz praktyki, które możesz realizować w miejscu Twojego zamieszkania. Studia magisterskie ze Zrównoważonego rozwoju w gospodarce to krótki, mobilny program studiów, ale duża dawka wiedzy i praktycznych umiejętności!

Partnerzy kierunku

Zobacz, z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia

Sprawdź, jakie zajęcia zmienią Twoje spojrzenie na biznes:
Zrównoważony rozwój w gospodarce
 • Wyzwania cywilizacyjne z obszaru: środowisko – społeczeństwo – gospodarka
 • Przywództwo i zmiana na rzecz klimatu
 • Ekonomia zrównoważonej organizacji
 • Zielone inwestycje i finanse
 • Globalne i europejskie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Technologie wspierające zrównoważony biznes
 • Zielona logistyka
 • Zrównoważone produkty finansowe

Kadra

Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Tadeusz Pomianek

dr hab. inż, prof. WSIiZ

Tadeusz Pomianek

Prezydent WSIiZ. Pomysłodawca, twórca, wieloletni Rektor WSIiZ. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie termodynamiki stopów (AGH w Krakowie). Obecnie, ze względu na zagrożenia klimatyczne i cywilizacyjne, skupia się na wypracowaniu rozwiązań ważnych dla bezpiecznego jutra współczesnego człowieka.

Andrzej Kassenberg

dr

Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Przez 7 lat członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie EBOiR. Uczestnik Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro i w Johannesburg.
Autor lub współautor ponad 200 publikacji i raportów.

Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Prof. dr hab.

Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Autorka wielu publikacji naukowych (łącznie 173 prace) w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół inżynierii rolniczej, agrofizyki, procesów i techniki produkcji roślinnej. 

Alina Yakymchuk

dr

Alina Yakymchuk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów).
Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomiki ochrony różnorodności biologicznej.

Izabela Różańska

dr

Izabela Różańska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Praktyk i badacz, konsultant i szkoleniowiec w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej główne zainteresowania to green human resource management (GHRM) – zielone zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zrównoważony rozwój. Posiada doświadczenie zawodowe w firmach w Polsce i Irlandii (m.in. Bre Bank S.A., Getin Noble Bank S.A, Toureena Consulting & Engineering INC w Irlandii).

Justyna Berniak-Woźny

dr

Justyna Berniak-Woźny

Doktor nauk społecznych Leeds Metropolitan University. Dyplom MBA Oxford Brookes University. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego oraz zarządzania procesowego.

Justyna Jupowicz-Kozak

dr

Justyna Jupowicz-Kozak

Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie agronomii (SGGW w Warszawie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: ekologii i bioróżnorodności. Jest ona autorem publikacji naukowych w zakresie nauk rolniczych.

Marlena Krawczyk–Suszek

dr

Marlena Krawczyk–Suszek

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a szczególnie w zakresie predyktorów jakość życia osób zdrowych i chorych.

Wojciech Szymalski

dr

Wojciech Szymalski

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Ekspert, analityk w zakresie ochrony środowiska.
Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko.

Mario Zamarripa

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Grupa ERGO Hestia

Mario Zamarripa

Absolwent Wydziału Inżynierskiego. Od ponad 28 lat związany z ubezpieczeniami. Od 2016 roku jako Dyrektor odpowiedzialny za Zrównoważony Rozwój realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Odpowiada za projekty w zakresie ESG, CSR i Odpowiedzialnego biznesu, w tym politykę środowiskową firmy i system zarządzania środowiskowego.

Natalia Puschhaus

mgr

Natalia Puschhaus

Absolwentka studiów Archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Paleobotaniczną. Swoją wiedzę z zakresu nasion pogłębiała na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Katedrze Biologii Roślin i Biotechnologii w obszarze współczesnego nasiennictwa (hodowla nasienna). 

Oksana Balanda

dr

Oksana Balanda

Adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju. Doktorantka Instytutu Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Swoje zainteresowania koncentruje wokół problemów zanieczyszczeń środowiska, mikrobiologii, analizy fizyko-chemicznej gleby i wód powierzchniowych oraz problemów odporności roślin na choroby.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU W GOSPODARCE?

Specjalności – Zrównoważony rozwój w gospodarce

Studia magisterskie na kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zielone finanse

Dowiesz się, czym jest ryzyko klimatyczne w sektorze finansowym, na czym polega zrównoważone inwestowanie i kredytowanie, poznasz także zasady oceny i raportowania ESG.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zrównoważone łańcuchy dostaw

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki spełniającą oczekiwania rynku, a zarazem w jak najmniejszym stopniu wpływającą na środowisko zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Cyfrowa transformacja dla zrównoważonego rozwoju

Cyfrowa transformacja i zielona transformacja to dwa potężne procesy współczesności. Zgłębisz, w jaki sposób cyfrowe technologie mogą pomagać osiągać cele klimatyczne i rozwijać biznes w sposób zrównoważony.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Odkryj perspektywy zawodowe:

 • Ekspert/-ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Ekspert/-ka ds. ryzyka ESG
 • Specjalista/-ka ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej
 • Specjalista/-ka ds. „zielonego” CSR
 • Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego
 • ESG Specialist: Environmental, Social & Governance Specialist Circular Economy Manager
Studia II stopnia
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  3 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
780 zł
720 zł
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Listopad 2024

Zrównoważony rozwój w gospodarce
Zrównoważony rozwój w gospodarce

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zrównoważony rozwój w gospodarce
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Zrównoważony rozwój w gospodarce
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Zrównoważony rozwój w gospodarce
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content