International Business Management – studia II stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Specjalność realizowana na studiach stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Postaw na efektywne zarządzanie nowoczesną firmą. Wybierz specjalność International management, prowadzoną w języku angielskim, która przygotuje Cię do reagowania na zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki.

CO DADZĄ CI STUDIA

Umiejętność krytycznego myślenia oraz pisania;

 • Sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim;
 • Możliwość skorzystania z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych;
 • Studiowanie w międzynarodowym gronie;
 • Wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym;
 • Okazję do nauki za granicą w ramach programu Erasmus;
 • Szansę zdobycia dyplomu polskiej i brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree;

ZAJĘCIA

W programie studiów m.in.:

 • handel zagraniczny;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym;
 • kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego;
 • etyka w relacjach międzynarodowych.

PRAKTYKI

Zdobywaj doświadczenie w renomowanych firmach o globalnym zasięgu takich jak:

 • Deloitte;
 • Deutsche Lufthansa S.A.;
 • Grupa Santander;
 • Techlamps s.c.;
 • MM Barcoding Ltd.

Na tym kierunku możesz:

 • Odbyć praktyki m.in. w takich firmach, jak Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A.
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych
 • Studiować w języku angielskim
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

 

4.01.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.03.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

O wyniku rekrutacji dowiesz się w ciągu kilku dni.

Witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą;
 • spółkach korporacji transnarodowych;
 • różnych organizacjach związanych z biznesem międzynarodowym;
 • a także prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku międzynarodowym.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ przesłany za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł)do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020