Opłaty

Seminarium doktoranckie w trybie stacjonarnym
Wpisowe – 300 zł
Opłata za semestr – 2300 zł

Seminarium doktoranckie w trybie indywidualnego toku kształcenia

Wpisowe – 300 zł
Opłata za semestr – 2600 zł
Indywidualny tok kształcenia zakłada złożenie podania o otwarcie przewodu doktorskiego w ciągu 30 dni od przyjęcia na Seminarium doktoranckie oraz złożenie wniosku o przyjęcie rozprawy doktorskiej w ciągu 10 miesięcy od tego terminu. Zakłada on znaczne zaawansowanie prac nad rozprawą w momencie przyjęcia na seminarium. W jego ramach jedynymi zajęciami dydaktycznymi są spotkania z promotorem. 

Przewód doktorski

Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym pokrywają w szczególności koszty określone w art. 184 ust. 1 -3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.):

  • wynagrodzenie promotora/promotora pomocniczego, 
  • wynagrodzenie recenzentów,
  • koszty administracyjne oraz pośrednie w wysokości 30% sumy dwóch pierwszych punktów.

Z opłaty rekrutacyjnej (300 zł) zwolnieni są:

  • studenci i absolwenci WSIiZ
  • studenci i absolwenci CSP
  • studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
  • studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Opłaty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021