BIP WSIiZ

Śp. dr hab. Jan Winiecki, prof. WSIiZ

Profesor honorowy WSIiZ

Ekonomista ceniony w Polsce i za granicą, wybitna osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, a także nauczyciel akademicki, publicysta, społecznik i aktywista angażujący się w sprawy publiczne.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, w 1971 roku obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1978 roku uzyskał habilitację w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej. Specjalizował się w komparatystyce systemowej, makroekonomii, ekonomii instytucjonalnej oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Profesor Winiecki związany był z wieloma ośrodkami naukowymi, takimi jak: Zakład Polityki Gospodarczej Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Zakład Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Był profesorem i kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dziekanem i profesorem Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, wykładał również na Uniwersytecie Aalborgu w Dani oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 2003-2016 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jako niestrudzony propagator ekonomii rynkowej otrzymał w 1992 roku Nagrodę Kisiela. Za swój dorobek naukowy w 2001 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, a za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej – Odznakę Honorową „Bene Merito” nadawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych (2012).

Profesor Winiecki to pierwszy historycznie reprezentujący Polskę (1991–1993) członek Rady Dyrektorów i Dyrektor Wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010–2016, członek Politycznego Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP (1991), doradca ekonomiczny NSZZ „Solidarność” (1985-1989). Jeden z fundatorów i założycieli (1990) Centrum im. Adama Smitha, gdzie do 1994 roku pełnił funkcję jego pierwszego prezydenta. Współzałożyciel (1993) TEP – Towarzystwa Ekonomistów Polskich i jego długoletni przewodniczący.

Pasją Profesora Winieckiego było też krzewienie wiedzy ekonomicznej i ideałów wolności wśród młodzieży akademickiej i nauczycieli szkół średnich. Za tę ostatnią działalność kierowane wówczas przez niego Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało w 2007 roku nagrodzone przez amerykańską Atlas Foundation specjalną międzynarodową nagrodą im. Sir Antony’ego Fishera dla najbardziej innowacyjnych projektów w skali światowej.

Jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów, autor ponad 100 prac naukowych publikowanych w Polsce i w wydawnictwach zagranicznych. W ostatnich latach życia Profesor opublikował kilka bardzo ważnych książek: w 2014 roku „Economic Futures of the West” (Edward Elgar Publishing), w 2015 roku „Memoirs of a (Highly) Political Economist” (Wydawnictwo Peter Lang). W 2016 zdążył jeszcze wydać w Central European University Press „Shortcut or Piecemeal: Economic Development Strategies and Structural Change” – książkę, w której podsumował swoje wieloletnie rozważania nad rozwojem gospodarczym.

Profesor Jan Winiecki zmarł 7 czerwca 2016 roku.

 

W celu upamiętnienia osoby Pana Profesora instytucje najbardziej związane z tym wybitnym ekonomistą, tj. Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Gdański, podjęły się organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego  (pierwsza edycja 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie, online, a druga edycja 2-3 czerwca 2022 r. w Rzeszowie). Temat konferencji: „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, jaka ukazała się w 1999 roku. Celem organizacji tego wydarzenia jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora, który cieszył się powszechnym uznaniem zarówno na arenie polityczno-gospodarczej, jak i w środowisku akademickim. Logo konferencji zostało zaprojektowane przez studentkę WSIiZ kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

Na cześć Pana Profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2017 roku organizowany jest również „Konkurs im. Prof. Jana Winieckiego” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki ekonomicznej, społecznej lub stosowania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content