BIP WSIiZ

Śp. dr hab. Jan Winiecki, prof. WSIiZ

Profesor honorowy WSIiZ

Ekonomista ceniony w Polsce i za granicą, wybitna osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, a także nauczyciel akademicki, publicysta, społecznik i aktywista angażujący się w sprawy publiczne.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, w 1971 roku obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1978 roku uzyskał habilitację w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej. Specjalizował się w komparatystyce systemowej, makroekonomii, ekonomii instytucjonalnej oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Profesor Winiecki związany był z wieloma ośrodkami naukowymi, takimi jak: Zakład Polityki Gospodarczej Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Zakład Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Był profesorem i kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dziekanem i profesorem Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, wykładał również na Uniwersytecie Aalborgu w Dani oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 2003-2016 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jako niestrudzony propagator ekonomii rynkowej otrzymał w 1992 roku Nagrodę Kisiela. Za swój dorobek naukowy w 2001 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, a za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej – Odznakę Honorową „Bene Merito” nadawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych (2012).

Profesor Winiecki to pierwszy historycznie reprezentujący Polskę (1991–1993) członek Rady Dyrektorów i Dyrektor Wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010–2016, członek Politycznego Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP (1991), doradca ekonomiczny NSZZ „Solidarność” (1985-1989). Jeden z fundatorów i założycieli (1990) Centrum im. Adama Smitha, gdzie do 1994 roku pełnił funkcję jego pierwszego prezydenta. Współzałożyciel (1993) TEP – Towarzystwa Ekonomistów Polskich i jego długoletni przewodniczący.

Pasją Profesora Winieckiego było też krzewienie wiedzy ekonomicznej i ideałów wolności wśród młodzieży akademickiej i nauczycieli szkół średnich. Za tę ostatnią działalność kierowane wówczas przez niego Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało w 2007 roku nagrodzone przez amerykańską Atlas Foundation specjalną międzynarodową nagrodą im. Sir Antony’ego Fishera dla najbardziej innowacyjnych projektów w skali światowej.

Jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów, autor ponad 100 prac naukowych publikowanych w Polsce i w wydawnictwach zagranicznych. W ostatnich latach życia Profesor opublikował kilka bardzo ważnych książek: w 2014 roku „Economic Futures of the West” (Edward Elgar Publishing), w 2015 roku „Memoirs of a (Highly) Political Economist” (Wydawnictwo Peter Lang). W 2016 zdążył jeszcze wydać w Central European University Press „Shortcut or Piecemeal: Economic Development Strategies and Structural Change” – książkę, w której podsumował swoje wieloletnie rozważania nad rozwojem gospodarczym.

Profesor Jan Winiecki zmarł 7 czerwca 2016 roku.

 

W celu upamiętnienia osoby Pana Profesora instytucje najbardziej związane z tym wybitnym ekonomistą, tj. Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Gdański, podjęły się organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego  (pierwsza edycja 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie, online, a druga edycja 2-3 czerwca 2022 r. w Rzeszowie). Temat konferencji: „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, jaka ukazała się w 1999 roku. Celem organizacji tego wydarzenia jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora, który cieszył się powszechnym uznaniem zarówno na arenie polityczno-gospodarczej, jak i w środowisku akademickim. Logo konferencji zostało zaprojektowane przez studentkę WSIiZ kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

Na cześć Pana Profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2017 roku organizowany jest również „Konkurs im. Prof. Jana Winieckiego” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki ekonomicznej, społecznej lub stosowania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu Karola Wójcickiego
pt. „Jak loty w kosmos wpłyną na rozwój naszej cywilizacji”
odbędzie się 20 marca (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=CoXBQRwypbs
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content