BIP WSIiZ

Dr Iryna Berezovska

Adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Doktor nauk technicznych w zakresie teorii, systemów i urządzeń transmisji danych (Politechnika Woroneska, Ukraina, rok 1988), docent (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Ukraina, rok 2004), inżynier systemów informatycznych (Politechnika Sankt-Petersburska, Ukraina, rok 1974).

Zainteresowania naukowe dr Berezovskiej koncentrują się wokół modeli oceny skuteczności wprowadzenia/ulepszenia programu nauczania; metod oceny postaw, zachowań, oczekiwań; informatycznych systemów medycznych.

Autorka wielu publikacji naukowych oraz dydaktycznych w dziedzinach: e-learning, cyberchondria, informatyka pielęgniarska, edukacja włączająca.

W latach 1991-2001 pracowała na Lwowskim Uniwersytecie Medycznym (Ukraina), wdrażając biomedyczne bazy danych, odbyła też staże w szpitalach w Buffalo, NY (USA). Do 2017 roku zajmowała stanowisko adiunkta na Wydziale Informatyki w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Tarnopolu (Ukraina). W ostatnich latach prowadziła zajęcia z informatyki pielęgniarskiej na Lwowskiej Akademii Medycznej (Ukraina), gdzie wprowadziła informatyczny system medyczny „Doktor ELEKS” w kształcenie pielęgniarskie na poziomie licencjackim.

W latach 2000 -2001 odbywała staże w Wyższej Szkole Bibliotekoznawstwa i Nauk Informacyjnych na Uniwersytecie San Jose (Kalifornia, USA) jako stypendystka Contemporary Issues Fellowship w ramach programu wymiany akademickiej sponsorowanego przez rząd USA. W ramach stypendium realizowała projekt pt. Educating Ukrainian Health Professionals to Use Electronic Information Resources. Jako absolwentka programów wymiany posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów wspieranych w ramach programu USG Exchange Alumni Small Grants m.in. Information Support to Improve the Quality of Health Care Services, Biomedical Research and Education (2002), Improvement of informatics competencies for better nursing education and practice (2018), Inclusive Education: Promoting Best World Practices (2021). 

Jest członkiem International Advisory Board w the Hands-on Science Network, która jest europejską społecznością edukatorów zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych w szkołach i na uczelniach.

Ulubione zajęcia poza pracą to muzyka, podróże, długie spacery. 

 

 1. Berezovska I., Minakova K. (Eds.). Inclusive education for hearing impaired learners: practices of science teaching. Prostir – M, 2021(in Ukrainian).
 2. Berezovska I. et al. Building a Visually Rich Learning Environment to Bridge the Communication Divide in Deaf Education. Hands-on Science. Science Education. Discovering and understanding the wonders of Nature. Costa MF, Dorrío BV (Eds.); Hands-on Science Network, 2020, 67-72.
 3. Doctor ELEKS Medical Information System: Getting Started. Berezovska I. (Ed.). Lviv: Liga-Press, 2018, 186 p. ISBN 978-617-397-206-1 (in Ukrainian).
 4. Berezovska I. et al. Nursing Informatics Project: Implementation and Outcomes. Hands-on Science. Advancing Science. Improving Education. Costa, Dorrío BV, Fernández-Novell JM (Eds.); Hands-on Science Network, 2018, 297-301.
 5. Berezovska I. et al. Cyberchondria is on the Rise: Are Information Technology Advances maintaining Health Anxiety? Proceedings of the 9 th International Conference on Hands-on Science. Costa MF, Dorrío BV, Erdogan M, Erentay N (Eds.); 2012, 17-21 October; Akdeniz University, Antalya, Turkey, 2012. pp. 138-144.
 6. Multi-core Processors: Microarchitecture and Application. Berchenko M., Berezovska I. 2 nd Edition. – Ternopil. TNTU Publishing, 2011. – 216 p. ISBN 978-966-397-118-6 (in Ukrainian).
 7. Berezovska I. et al. Evolving Facets of Cyberchondria: Primum non nocere "First, do no harm". M. Kalogiannakis, D. Stavrou & P. Michaelidis (Eds.) Proceedings of the 7 th International Conference on Hands-on Science. 25-31 July 2010, Rethymno – Crete, pp. 125 – 130.
 8. Berezovska I., Buchinger K. Access to Consumer Health Information: Changes under Influence of IT Progress: Is Information Technology Progress Enabling Cyberchondria? Proceedings of the 6 th International Conference on Hands-on Science. Costa MF, Dorrío BV, Patairiya MK (Eds.); 2009, 27-31 October; Science City, Ahmedabad – India. 2009. pp. 175-180.
 9. Berchenko M., Berezovska I. When less is more: a practical approach to selecting  Internet-based resources for teaching IT hardware. “System-based Vision for Strategy and Creative Design”, Bontempi (ed.). Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003. P. 2119-2122. ISBN 90 5809 599 1.
 10. Berchenko M., Berezovska I. Blue&Yellow Internet Pages: about Ukraine and Ukrainians. Lviv: Liga- Press, 2000. – 404 p. ISBN 966-7483-28-2 (in Ukrainian and English).
 11. Berchenko M., Berezovska I. The Internet Tutorial and Catalog of Resources. – Kyiv: BHV, 1999. – 480 p. ISBN 966-552-027-X (in Russian).

Prowadzone przedmioty:

Introduction to IT

Computer Systems Architecture (lab)

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

dr Iryna Berezovska

DANE KONTAKTOWE

Dr Iryna Berezovska

Katedra Sztucznej Inteligencji

iberezovska@wsiz.edu.pl

 


KONSULTACJE

Tuesday, 11.00-13.00, RA4

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content