BIP WSIiZ

dr Anna Antas

Lektor języka polskiego jako obcego w Zakładzie Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2014 r.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (2018 r.)

Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa polonistycznego (z wyróżnieniem) – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015 r.)

Magister filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i specjalnością „wiedza o kulturze” – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (2011 r.)

Jej zainteresowania koncentrują się wokół języka subkultur młodzieżowych, językoznawstwa kognitywnego oraz glottodydaktyki.

Jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie języka subkultur, w tym m.in. subkultury hiphopowej, subkultury punków i metalowców.

Od 2018 r. pełni funkcję egzaminatorki Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Od 2024 r. jest także egzaminatorką TELC Polish B1-B2.

Brała udział w projektach organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w tym m.in. w projektach „Solidarni z Białorusią”, „Solidarni z Ukrainą”, a także w zajęciach organizowanych we współpracy z Deloitte, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Współpracowała z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji.

Interesuje się podróżami, muzyką, literaturą brytyjską oraz modą. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i spacerować.

 

Antas A., 2011, Język subkultury hip-hop na przykładzie utworu „ja to ja” zespołu „Paktofonika”, [w:] Problematyka lingwistyczna dyskursu przestrzeni politycznej, społecznej i kulturowej. Publikacja pokonferencyjna, red. M. Balawender, M. Kułakowska, Rzeszów, s. 75–85.

Antas A., 2012, Metafory poetyckie jako przejaw literackości w tekstach zespołu punkrockowego Włochaty, „Słowo. Studia językoznawcze 2”, red. K. Ożóg, s. 126–141.

Antas A., 2013a, Metafory orientacyjne w tekstach polskich piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX w., [w:] Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX / XXI wieku, red. Z. Czapiga, J. Pasterska, M. Kołodziej, V. Ciećko, Rzeszów, s. 165–175.

Antas A., 2013b, Otworzyć się na inność. Muzyka metalowa z perspektywy edukacyjnej, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Poznań, s. 129–138.

Antas A., 2013c, W przestrzeni subkultur: metafory ontologiczne w tekstach piosenek zespołów metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku, „Słowo. Studia językoznawcze 3”, red. K. Ożóg, s. 7–21.

Antas A., 2013d, Wybrane aspekty językowego obrazowania śmierci na przykładzie tekstów piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. 2, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Rzeszów, s. 135–149.

Antas A., 2014a, Językowe i kulturowe wyznaczniki tożsamości w subkulturze metalowców na przykładzie tekstów piosenek z lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Studia naukowe 17. Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, red. M. Łukasik, B. Mikołajewska, Warszawa, s. 11–25.

Antas A., 2014b, Językowy obraz śmierci w tekstach piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku – wybrane zagadnienia, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź, s. 313–321.

Antas A., 2014c, Językowy obraz wymiaru pośmiertnego i pozaziemskiego w tekstach polskich piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura, red. J. Pasterska, M. Kułakowska, A. Antas, K. Krzysztoń, Rzeszów, s. 34–41.

Antas A., 2014d, „Miasto” w przestrzeni językowo-kulturowej polskiej muzyki metalowej z lat osiemdziesiątych XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, nr 169: „Studia Poetica II”, red. M. Roszczynialska, s. 169–182.

Antas A., 2014e, Problematyka społeczna i polityczna w tekstach piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Neofilologie na przełomie tysiącleci. Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej, red. P. Sznurkowski, E. Pawlikowska-Asendrych, B. Rusek, Częstochowa, s. 53–61.

Antas A., 2014f, Subkultury młodzieżowe, ich ideologia i język na przykładzie zespołu punkrockowego „Włochaty”. Propozycja zajęć dla studentów filologii polskiej, „Dyskurs Pedagogiczny”, t. 10: Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, red. M. Żak, W. Ostafiński, Jarosław, s. 27–40.

Antas A., 2014g, Świat i my – językowe obrazy wrogości w tekstach piosenek punkrockowych na przykładzie twórczości zespołu Włochaty, [w:] Język nasz ojczysty. Zbiór studiów, red. B. Taras, Rzeszów, s. 178–187.

Antas A., 2015, Językowy obraz szatana w tekstach piosenek metalowych z lat 80. XX wieku (na podstawie fasety NAZWA), [w:] Dialog z tradycją, t. IV: Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 141–152.

Prowadzone przedmioty:

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Reportaż na temat Uchodźców z Ukrainy w Telewizji Rzeszów – „Kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy”, https://rzeszow.tvp.pl/59561349/kursy-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow-z-ukrainy

 

Reportaż Polskiego Radia „Oblicza wojny”, https://radio.rzeszow.pl/audycje/oblicza-wojny-reportaz-anny-lesniewskiej

DANE KONTAKTOWE

Dr Anna Antas

Zakład Języków Obcych

e-mail: aantas@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

p. RA241


KONSULTACJE

 1. 20 III – 18:55 – 19:40
 1. 27 III – 18:55 – 19:40
 1. 3 IV – 18:55 – 19:40
 1. 10 IV – 18:55 – 19:40
 1. 17 IV – 18:55 – 19:40
 1. 24 IV – 18:55 – 19:40
 1. 8 V – 18:55 – 19:40
 1. 15 V – 18:55 – 19:40
 1. 22 V – 18:55 – 19:40
 1. 29 V – 18:55 – 19:40
 1. 5 VI – 18:55 – 19:40
 1. 12 VI -18:55 – 19:40

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content