Dla wielu ludzi praca zawodowa i związane z nią obowiązki, to największy pochłaniacz czasu, który powoduje, że na przyjemności, rozrywkę czy nawet edukację często nie wystarczy już czasu. Możliwość wykazania się dyplomem ukończonych studiów wyższych to w wielu branżach karta przetargowa, która decyduje o tym, którzy kandydaci zostaną przyjęci na wolne stanowiska. Istnieją miejsca, w których ukończenie studiów nie jest niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie, to często jest to czynnik, który otwiera nowe możliwości i rozszerza perspektywy związane z rozwojem wymarzonej kariery zawodowej, która w przypadku braku wyższego wykształcenia nigdy nie byłaby możliwa.

Współczesne czasy kładą nacisk na szybkie zdobywanie i stałe rozszerzanie horyzontów oraz poszerzanie kompetencji zawodowych. Choć nadal wielu kandydatów wybiera kształcenie na uczelni wyższej, pragną łączyć zdobycie wykształcenia z rozwojem zawodowym. Chcesz zainwestować czas i energię w poszerzenie wykształcenia wyższego o kolejny stopień lub kierunek studiów?  Obawiasz się, że z uwagi na pracę zawodową nie znajdziesz na to czasu? Mamy dla Ciebie skuteczne rozwiązanie! Wykorzystaj doświadczenie zawodowe i wybierz ponad 25 – letnie doświadczenie, innowacyjne rozwiązania i bogatą infrastrukturę Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, by uzupełnić wykształcenie w krótszym czasie. Jak to zrobić? Wystarczy, że wybierzesz studia w ramach PEU.

Czym jest PEU?

PEU, czyli – przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się, to inicjatywa rządowa, której celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy oraz osób dorosłych, które już wcześniej zdobyły doświadczenie zawodowe. Jeśli znajdujesz się w gronie osób spełniających te wymagania, masz szansę na przyjęcie na studia przy uwzględnieniu uzyskanej wiedzy, umiejętności i zdobytych kompetencji, czyli właśnie – efektów uczenia się.

Studia w trybie PEU – kto może się o nie ubiegać?

Warunki przyjęcia na krótsze studia, poparte zdobytym wcześniej doświadczeniem zawodowym, wiążą się ściśle ze stażem pracy. Możemy wyróżnić 3 przypadki:

  • Studia I stopnia – osoba posiadająca świadectwo dojrzałości oraz przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego;
  • Studia II stopnia – osoba posiadająca zawodowy tytuł licencjata/inżyniera i przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, nabyte po ukończeniu studiów I stopnia;
  • przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia – osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra i przynajmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, nabyte po ukończeniu studiów magisterskich;

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku absolwentów: kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych. W takim przypadku do potwierdzenia efektów uczenia nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

Ile będą trwały skrócone studia?

  • licencjackie (I stopnia) – nie mniej niż 1,5 roku,
  • inżynierskie (I stopnia) – nie mniej niż 2 lata,
  • uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) – nie mniej niż 1 rok.

Krótsza nauka dla osób z doświadczeniem zawodowym (PEU)
Krótsza nauka dla osób z doświadczeniem zawodowym (PEU)

Kierunki studiów we WSIiZ objęte programem PUE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia we WSIiZ w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się mogą wybierać spośród poniższych kierunków:

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

Gdzie szukać informacji?

Jeśli interesuje Cię podjęcie studiów w skróconej formie, skontaktuj się z dr Katarzyną Kurzępą – Dedo, pełnomocnikiem Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzenia efektów uczenia. Dowiedz się również tego, jak wyglądają poszczególne etapy postępowania. Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować oraz z czym wiąże się finalny proces rekrutacji. Niezbędnych informacji szukaj TUTAJ, w zakładkach: ETAPY POSTĘPOWANIA oraz REKRUTACJA. 

Chcesz wiedzieć więcej o studiach we WSIiZ? Już teraz sprawdź pełną listę kierunków!