Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2022/23.

Studia I stopnia

Zarządzanie

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Licencjat zarządzanie to kierunek wspierany przez Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości.

Kierunek posiadający specjalną ścieżkę kształcenia akredytowaną przez ACCA.

ZOBACZ CERTYFIKAT

WSIiZ jest jedyną uczelnią na podkarpaciu, posiadająca akredytację ACCA.

 • Prestiżowy certyfikat branży finansowej
 • Dokument uznawany na całym świecie
 • Kwalifikacje gwarantujące wyższe zarobki
 • Organizacja zrzeszająca ponad 200 000 specjalistów z całego świata

Zarządzanie

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na wieloletnie doświadczenie i współpracę z dydaktykami – praktykami, które pomogą Ci osiągnąć sukces w różnych obszarach zarządzania.
Zarządzanie
SZEROKIE PERSPEKTYWY
Absolwenci zarządzania mogą podjąć pracę w działach odpowiadających za różne dziedziny zarządzania, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, marketing i nowe media.
Zarządzanie
W TRENDACH
Zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany ze stale rozwijającą się branżą Human Resources. Rolą wykwalifikowanych ekspertów jest dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia pracowników, nie tylko w kwestiach finansowych, ale także związanych z rozwojem osobistym.
Zarządzanie
EKSPERCI POSZUKIWANI
Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Perspektywy kariery dla osób o wysokich kwalifikacjach i pracowników wiedzy są coraz szersze, również ze względu na coraz bardziej powszechny model pracy zdalnej i hybrydowej umożliwiający realizację zadań praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.
Zarządzanie
Dlaczego warto studiować zarządzanie we WSIiZ?
01
Predyspozycje
Postaw na kształcenie, które, zamiast przeszkodzić, pomoże Ci rozwinąć naturalne predyspozycje! Wybierz licencjat zarządzanie – zajęcia podzielono na dwa bloki: główny, z zajęciami obowiązkowymi, i fakultatywny, w ramach którego dostaniesz możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych.
02
Szkoła Giełdowa
Weź udział w Szkole Giełdowej – jedynej takiej na Podkarpaciu, by otrzymać certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
03
Praktyka sukcesu
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które odbędziesz w polskich i międzynarodowych firmach z różnych branż i w różnych obszarach zarządzania. Partnerami kierunku Zarządzanie są między innymi takie firmy jak: Deloitte, Borg Warner, Tuv Nord, Nowy Styl Group i wiele innych.
04
Certyfikaty
Umocnij zdobyte umiejętności i potwierdź wiedzę, zdobywając branżowe certyfikaty. Licencjat zarządzanie oferuje m.in.: związane z zarządzaniem jakością – TUV NORD oraz IPMA.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne Laboratorium Finansowe:
Zarządzanie
 • Mikroekonomia
 • Badania operacyjne
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie strategiczne
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Rynki finansowe
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
Specjalności
Studia licencjackie na kierunku zarządzanie dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zarządzanie

Zarządzanie
w branży e-commerce

Naucz się umiejętnego przeprowadzania działań handlowych w Internecie i sprawnego wykorzystywania mediów społecznościowych do uzyskania zamierzonego celu – zwłaszcza w dobie gospodarki elektronicznej. Poznaj aspekty budowania strategii e – biznesu oraz zarządzania kanałem e-commerce, by jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Zarządzanie

Zarządzanie projektami
w organizacjach
NOWOŚĆ

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności o nowoczesnych technikach i narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, począwszy od przygotowania planów projektu, przez skuteczne zarządzanie zespołami projektowymi, aż do efektu końcowego. Oferowana specjalność dostosowana jest do standardów szkoleń prowadzonych według metodyki i standardów zarządzania projektami (PMI, IPMA). Kwalifikacje, które możesz zdobyć są aktualnie poszukiwane na rynku pracy, a posiadanie ich stwarza możliwość szybkiej kariery.

Zarządzanie

Innowacje
i rozwój przedsiębiorstwa
NOWOŚĆ

Zostań specjalistą z zakresu zarządzania zmianą i wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi w biznesie. Innowacyjne technologie stanowią motor napędowy współczesnej gospodarki. W dobie aktualnych zjawisk i tendencji, specjaliści z zakresu zarządzania zmianą i wykorzystywania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie są potrzebni i poszukiwani na rynku pracy. Idea specjalności opiera się na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz kreowanie innowacji w przedsiębiorstwach już istniejących.

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu odrębna ścieżka kształcenia
Na odrębnej ścieżce kształcenia, przedmioty specjalnościowe będziesz realizować już od I semestru studiów.
Studiuj Zarządzanie po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie w języku angielskim. Wybierz anglojęzyczne studia I stopnia na specjalności Aviation Management lub Management. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Zarządzanie
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Przedsiębiorca
 • Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
 • Specjalista ds. zarządzania jakością
 • Specjalista ds. zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Specjalista ds. zarządzania projektami
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • Specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej
Studia I stopnia
Zarządzanie
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
620 zł
Tryb stacjonarny
570 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2022 – 30.07.2022
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2022

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Zarządzanie
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zarządzanie
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów).
Zarządzanie
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Zarządzanie
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zarządzanie