Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 rozpocznie się w kwietniu 2024 roku

Studia I stopnia

Zarządzanie

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Licencjat z kierunku Zarządzanie wspierany przez Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości.

Kierunek posiadający specjalną ścieżkę kształcenia akredytowaną przez ACCA.

ZOBACZ CERTYFIKAT

WSIiZ jest jedyną uczelnią na Podkarpaciu, posiadająca akredytację ACCA.

 • Prestiżowy certyfikat branży finansowej
 • Dokument uznawany na całym świecie
 • Kwalifikacje gwarantujące wyższe zarobki
 • Organizacja zrzeszająca ponad 200 000 specjalistów z całego świata

Kierunek dający możliwość zdobycia branżowych certyfikatów za darmo

ZOBACZ CERTYFIKAT

Certyfikat: Specjalista ds. jakości:

 • uzyskaj certyfikat o zasięgu międzynarodowym
 • zwiększ swoją siłę przetargową w grze o wymarzoną pracę i wyższe zarobki
 • uzyskaj obiektywny dowód potwierdzenia swoich kompetencji i ciągłego doskonalenia

Zarządzanie

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na wieloletnie doświadczenie i współpracę z dydaktykami – praktykami, co pomoże Ci osiągnąć sukces w różnych obszarach Zarządzania.
Zarządzanie
SZEROKIE PERSPEKTYWY
Absolwenci Zarządzania mogą podjąć pracę w działach odpowiadających za różne dziedziny zarządzania, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, marketing i nowe media.
Zarządzanie
W TRENDACH
Zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany ze stale rozwijającą się branżą Human Resources. Rolą wykwalifikowanych ekspertów jest dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia pracowników, nie tylko w kwestiach finansowych, ale także związanych z rozwojem osobistym.
Zarządzanie
EKSPERCI POSZUKIWANI
Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Perspektywy kariery dla osób o wysokich kwalifikacjach i pracowników wiedzy są coraz szersze, również ze względu na coraz bardziej powszechny model pracy zdalnej i hybrydowej, umożliwiający realizację zadań praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.
Zarządzanie
Dlaczego warto studiować Zarządzanie we WSIiZ?
01
Predyspozycje
Postaw na kształcenie, które, zamiast przeszkodzić, pomoże Ci rozwinąć naturalne predyspozycje! Wybierz licencjat z Zarządzanie – zajęcia podzielono na dwa bloki: główny, z zajęciami obowiązkowymi, i fakultatywny, w ramach którego dostaniesz możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych.
02
Szkoła Giełdowa
Weź udział w Szkole Giełdowej – jedynej takiej na Podkarpaciu, by otrzymać certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
03
Praktyka sukcesu
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które odbędziesz w polskich i międzynarodowych firmach z różnych branż i w różnych obszarach zarządzania. Partnerami kierunku Zarządzanie są między innymi takie firmy jak: Deloitte, Borg Warner, Tuv Nord, Nowy Styl Group i wiele innych.
04
Certyfikaty
Umocnij zdobyte umiejętności i potwierdź wiedzę, zdobywając branżowe certyfikaty. Licencjat z Zarządzanie oferuje m.in.: związane z zarządzaniem jakością – TUV NORD oraz IPMA.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne Laboratorium Finansowe:
Zarządzanie
 • Mikroekonomia
 • Badania operacyjne
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie strategiczne
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Rynki finansowe
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Robert Pater

dr hab., prof. WSIiZ

Robert Pater

Profesor i kierownik Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Współwykonawca 30 projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych dotyczących rynku pracy.

Stefan Markowski

dr hab., prof. WSIiZ

Stefan Markowski

Profesor i kierownik Katedry Zarządzania WSIiZ. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Autor wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej czy ekonomia przemysłu obronnego.

Wojciech Misiąg

dr, prof. WSIiZ

Wojciech Misiąg

Profesor i Dyrektor Generalny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Profesor honorowy WSIiZ. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1989-1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK.

Agata Gemzik-Salwach

dr

Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania. Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Autorka publikacji z zakresu: ekonomii, bankowości i finansów.

Paweł Domaradzki

dr

Paweł Domaradzki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Magister ekonomii oraz prawa w biznesie. Laureat nagrody III stopnia im. prof. Stanisława Skrzywana w kategorii najlepszych prac magisterskich z dziedziny rachunkowości przyznawanej przez SKwP. Zawodowo od kilku lat związany z jedną z polskich spółek giełdowych. Autor publikacji z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości grup kapitałowych, finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych.

Bartosz Romowicz

mgr

Bartosz Romowicz

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku prawo. Posiada tytuł zawodowy MBA. Od 2014 roku pełnił funkcję Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Obecnie (od 2023 r.) Poseł na Sejm RP.

Janusz Maksymowicz

mgr

Janusz Maksymowicz

Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski). W trakcie studiów MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU). Od wielu lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Ekspert w firmie TUV-NORD Polska.

Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zarządzanie

Zarządzanie
międzynarodowe
NOWOŚĆ

Zdobądź praktyczną wiedzę i solidne przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach, a także do prowadzenia własnej firmy z potencjałem wejścia na rynki międzynarodowe. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszych ekspertów, aby umiejętnie poruszać się w międzynarodowym środowisku biznesowym, ucząc się skutecznych strategii wejścia na rynki zagraniczne, wpływu poszczególnych procesów biznesowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także zachowań organizacyjnych, etykiety biznesu oraz współpracy z podmiotami zagranicznymi i osobami będącymi przedstawicielami różnych kultur.

Zarządzanie

Zarządzanie
zasobami ludzkimi
NOWOŚĆ

Zdobądź praktyczną wiedzę i opanuj umiejętności dotyczące ekonomicznych, społecznych i kulturowych aspektów przygotowania, realizowania i nadzorowania efektywnej polityki personalnej w przedsiębiorstwie. Twórz skuteczne systemy rekrutacji i selekcji oraz wynagradzania i motywowania. Kształtuj relacje międzyludzkie oraz rozwijaj predyspozycje zarządcze. Inspiruj pracowników, wskazuj ścieżki rozwoju i buduj kreatywne zespoły pracownicze, co przełoży się na sukces finansowy firmy.

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu odrębna ścieżka kształcenia
Na odrębnej ścieżce kształcenia, przedmioty specjalnościowe będziesz realizować już od I semestru studiów.
Studiuj Zarządzanie po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie w języku angielskim. Wybierz anglojęzyczne studia Aviation Management, lub International Business Management. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Zarządzanie
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Przedsiębiorca
 • Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
 • Specjalista ds. zarządzania jakością
 • Specjalista ds. zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Specjalista ds. zarządzania projektami
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • Specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej
Studia I stopnia
Zarządzanie
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
760 zł
Tryb stacjonarny
700 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Zarządzanie
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zarządzanie
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie.
Zarządzanie
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Zarządzanie
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zarządzanie
Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content